Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Золотниківської сільської ради на 2023-2024 роки

Дата: 30.01.2024 16:42
Кількість переглядів: 132

 

                                                               Фото без опису                                                                                                 

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30.08.2023 року № 2234

 

Про затвердження Програми

створення місцевої автоматизованої

системи централізованого оповіщення

Золотниківської сільської ради

на 2023-2024 роки

 

Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 травня 2021 року №316/01.02-01 «Про здійснення реконструкції, технічної модернізації існуючих та впровадження нових місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення»,  з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, підвищення рівня готовності до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на території громади, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

        1.   Затвердити Програму створення місцевої автоматизованої системи

централізованого оповіщення Золотниківської сільської ради на 2023-2024 роки, (далі – Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             30 серпня 2023 року № 2234

Додаток

 

Програма

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Золотниківської сільської ради на 2023-2024 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Золотниківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 74-од  від 08.08.2023 рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробник програми

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

6.

Учасники програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківськоїсільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

500,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

500,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Золотниківська сільська рада на 2023 - 2024 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017p. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2014p. № 23-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій».

На території Золотниківської територіальної громади система централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій відсутня, що стало одним із важливих питань до вирішення, на яке спрямована дана Програма. Вона повинна розроблятися з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін.

Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також здійснювати своєчасне i достовірне доведення повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до суб’єктів господарювання i населення та інформування про фактичну обстановку i вжиті заходи.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення системи централізованого оповіщення, оснащення ïï сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване i своєчасне доведення інформації до суб’єктів господарювання та населення.

      

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Розв'язати проблему створення ефективної системи централізованого оповіщення Золотниківської сільської ради, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період планується протягом 2023- 2024 років.

Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначений з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є

реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо їх захисту за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів. 

         

Ресурсне забезпечення Програми  створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Золотниківської сільської ради на 2023-2024 роки                                                                                                                                          

                                                                                                          тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

400,00

100,00

500,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

400,00

100,00

500,00

               

           5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Протягом 2023-2024 років планується провести виділення необхідних коштів з метою:

-виготовлення проектно-кошторисної документації;

-придбання обладнання автоматизованого виклику осіб керівного складу,

-придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення населення;

-придбання мобільних та стаціонарних систем гучномовного оповіщення та зв’язку;

-придбання інших технічних засобів оповіщення та зв’язку;

-оплата вартості монтажу та пуско-налагоджувальних робіт;

-оплата за утримання, технічне обслуговування та удосконалення (модернізацію) системи оповіщення.

Виконання Програми надасть змогу створити ефективну місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Золотниківської територіальної громади підприємств, установ, організацій i населення про загрозу i виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплановані  результативні  показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

6

7

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

1.

Обсяг видатків на створення та обслуговування місцевої  автоматизованої  системи  централізованого  оповіщення  органів  місцевого самоврядування

тис.грн.

500,00

500,00

400,00

100,00

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

1.

Кількість створених та обслуговуваних місцевих  автоматизованих  систем  централізованого  оповіщення  органів  місцевого самоврядування

од.

1

1

1

-

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

1.

Середні витрати на створення та обслуговування місцевої  автоматизованої  системи  централізованого  оповіщення  органів  місцевого самоврядування

тис.грн.

500,0

500,0

400,0

100,0

 

Показники якості

 

 

 

 

 

1.

Рівень виконання завдання

%

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2023-2025 роки

з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

1

 Виготовлення проектно-кошторисної документації на створення місцевої системи централізованого оповіщення Золотниківської територіальної громади.

 

Придбання  необхідної техніки зв’язку та оповіщення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи для  Золотниківської територіальної громади.

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

Кошти  бюджету територіальної громади

400,00

100,00

500,00

Надасть  змогу  створити  ефективну  місцеву  автоматизовану  систему  централізованого  оповіщення  органів  місцевого самоврядування територіальної  громади  підприємств,  установ,  організацій  і  населення  про  загрозу  і  виникнення  надзвичайних  ситуацій  у  мирний  час  та  особливий  період.

 

Всього

 

 

400,00

100,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

            Контроль за       виконанням          Програми   здійснює головний розпорядник   

     бюджетних коштів – Золотниківська сільська рада.

 

                   

 

 

 

              

Секретар сільської ради                                                Світлана ФЕЦАН

 
 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь