Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Програми   «Поліцейський офіцер громади» Золотниківської  сільської ради   на  2023 – 2025 роки

Дата: 30.01.2024 16:58
Кількість переглядів: 78

 

                                                                                                                                                                   TSIGN

 

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30.08.2023 року №  2235

 

Про затвердження Програми  

«Поліцейський офіцер громади»

Золотниківської  сільської ради  

на  2023 – 2025 роки

 

 З метою запобігання та попередження правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, проведення  профілактичної роботи по попередженню злочинності, забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем пов’язаних з питаннями безпеки та забезпеченням ефективної підтримки місцевим самоврядування діяльності органів внутрішніх справ на території Золотниківської сільської територіальної громади,  сільська рада, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

          1.Затвердити Програму «Поліцейський офіцер громади» Золотниківської  сільської ради   на  2023 – 2025 роки, (далі – Програма), що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

         

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             30 серпня 2023 року № 2235

                                                                                        

 

  ПРОГРАМА

«Поліцейський офіцер громади»

Золотниківської сільської ради на 2023 – 2025 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Золотниківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 74-од  від 08.08.2023 рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробник програми

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

5.

Відповідальні виконавці програми

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

6.

Учасники програми

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

1040,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

1040,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

             Розв’язання проблеми злочинності неможливе засобами територіального чи галузевого управління і потребує програмної підтримки та комплексного підходу до координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів.

        Комплексний програмний підхід до розв’язання проблем забезпечення законності і правопорядку, охорони конституційних прав і свобод людини визначає шляхи вдосконалення системи запобігання злочинним проявам і злочинності, організаційні засади ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

         Державна політика у сфері забезпечення профілактики злочинності, у тому числі захисту конституційних прав і свобод людини, є пріоритетним напрямом діяльності всіх органів влади, вона здійснюється в інтересах суспільства, його економічного, соціального, історичного, культурного розвитку та позитивного світового досвіду.

         Наявність великої кількості невирішених проблем у сфері профілактики злочинності пов’язані значною мірою з відсутністю необхідних коштів, що не завжди дозволяє правоохоронцям вийти на належний рівень ефективного протистояння злочинності та її попередження. Забезпечення належного рівня профілактики злочинності на території сільської ради потребує певних матеріальних затрат.

           

3. Визначення мети Програми

 

           Головною метою програми є усунення передумов злочинності і забезпечення міжгалузевих зв’язків щодо протидії злочинності на території сільської ради та призупинення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль правоохоронних органів, органів виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування і громадськості, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання і розкриття злочинів, забезпечення конституційних прав і свобод людини.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

         Шляхами реалізації програми є:

    • організація ефективної протидії морально-психологічній деградації молоді;
    • недопущення залучення до злочинної діяльності неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
    • ослаблення дій криміногенних факторів і створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
    • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
    • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням профілактики злочинності на території сільської ради;
    • надання правоохоронним органам всебічної допомоги в матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні заходів з профілактики і боротьби зі злочинністю;
    • залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, зокрема, громадських помічників поліцейського офіцера громади з числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку;
    • інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань профілактики злочинності;
    • зміцнення кадрового потенціалу підрозділів правоохоронних органів.

           Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  «Поліцейський офіцер громади» Золотниківської сільської ради на 2023 – 2025 роки, становить  1040,00 тис. гривень.

          Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з бюджету  територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                            

                                                                                                          тис  гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів всього,

у тому числі:

880,00

80,00

80,00

1040,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

880,00

80,00

80,00

1040,00

               

           5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

            Забезпечення безпеки громади, поліпшення оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів, завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події поліцейських офіцерів громади сільської ради. Охорона громадського порядку під час проведення на території сільської ради масових (святкових) заходів. Придбання  службового автомобіля, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для оперативного реагування на повідомлення.

            Вжиття заходів щодо посилення контролю за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягнення винних до відповідальності та позбавлення ліцензії суб’єктів підприємницької діяльності за їх порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.

            Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів поліцейськими офіцерами громади Золотниківської сільської ради, спрямованих на дотримання вимог законодавства з питань протидії правопорушенням, негативним соціальним явищам.

          Виконання Програми дасть змогу:

          - посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території  Золотниківської сільської ради;

          - активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;

          - забезпечити належну матеріально-технічну в фінансову підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на території сільської ради;

          -  підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;

          - поліпшити стан правопорядку в населених пунктах сільської ради, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;

          - мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

        Основними результатами Програми має стати своєчасне і ефективне реагування на всі повідомлення та заяви про здійснення правопорушень і злочинів, проведення результативних заходів з профілактики, запобігання, розкриття та розслідування злочинів, здійснених на території сільської ради, що відповідно підвищить імідж правоохоронних органів.

         Координацію роботи за виконанням заходів програми здійснює головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету сільської ради, контроль – постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, розвитку місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації.   

       

Заплановані  результативні  показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Показники  продукту

 

 

 

 

 

 

1.

Придбання спецтехніки та транспортних засобів

одиниць

 

1

1

 

 

2.

Забезпечення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання службового транспортного засобу

послуга

 

1

1

1

1

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

1.

Середні витрати  на придбання спецтехніки та транспортних засобів

тис гривень

 

800,0

800,0

 

 

2.

Витрати на проведення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання службового транспортного засобу

тис гривень

 

240,0

80,0

80,0

 

 

80,0

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

1.

Забезпечення належного стану службового транспортного засобу для забезпечення правопорядку в громаді

відсотки

 

100

100

100

100

 

 

 

6. Напрями діяльності та завдання Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Стро-ки вико-нання

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис гривень

Очікуваний результат від виконання заходу

 

2023

2024

2025

 

Організація та забезпечення правопорядку в населених пунктах Золотниківської сільської ради

 

1. Придбання спец автомобіля  Renault Duster

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

2023

Кошти  бюджету територіальної громади

800,0

-

-

800,0

Профілактика правопорушень, зниження рівня злочинно-

сті

 

 

2. Покращення умов роботи поліцейського офіцера громади під час оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події; охорона публічного порядку під час проведення на території сільської ради масових (святкових) заходів (придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин)

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

2023-2025 роки

Кошти  бюджету територіальної громади

60,0

60,0

60,0

180,0

 

3. Здійснення патрулювання населених пунктів з метою: профілактики правопорушень; протидії негативним соціальним явищам; дотримання вимог ПДР мешканцями сільської ради  (технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів)

ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області

2023-2025 роки

Кошти  бюджету територіальної громади

20,0

20,0

20,0

60,0

 

Усього за програмою

880,0

80,0

80,0

1040,0

 

                         
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

            Контроль   за       виконанням  Програми здійснює головний розпорядник   

     бюджетних коштів – Золотниківська сільська рада.

 

                   

 

 

 

              

Секретар сільської ради                                                Світлана ФЕЦАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь