Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Програми мобілізації зусиль Золотниківської  територіальної громади та Теребовлянської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області, Державної податкової служби України із  забезпечення надходжень до місцевого бюджету

Дата: 30.01.2024 16:58
Кількість переглядів: 54

Фото без опису                                                                                                                               

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30.08.2023 року № 2233

 

Про затвердження Програми мобілізації

зусиль Золотниківської  територіальної

громади та Теребовлянської ДПІ Головного

управління ДПС у Тернопільській області,

Державної податкової служби України із 

забезпечення надходжень до місцевого бюджету

на 2023-2024 роки

 

        З метою збільшення надходження коштів до місцевого бюджету на основі добровільного виконання платниками своїх податкових зобов'язань, дотримання фінансової дисципліни  та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового  кодексу України, враховуючи висновок постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1.  Затвердити «Програму мобілізації зусиль Золотниківської  територіальної громади та Теребовлянської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області, Державної податкової служби України із  забезпечення надходжень до місцевого бюджету на 2023-2024 роки» (далі –   Програми), що додається.

  1. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

                    Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Золотниківської сільської ради

30 серпня 2023 року № 2233

 

 

 

ПРОГРАМА

мобілізації зусиль Золотниківської  територіальної громади та Теребовлянської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області, Державної податкової служби України із  забезпечення надходжень до місцевого бюджету на 2023-2024 роки

 

  1. Паспорт  програми

1.

Ініціатор розроблення

програми

Державна податкова служба Головного управління ДПС у Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 74-од  від 08.08.2023 рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

 3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Державна податкова служба Головного управління ДПС у Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Державна податкова служба Головного управління ДПС у Тернопільській області

6.

Учасники   програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради,

Державна податкова служба Головного управління ДПС у Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2023-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

110,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

110,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

         Програма мобілізації зусиль Золотниківської  територіальної громади та Теребовлянськоої ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету (в подальшому Програма) розроблена на основі Податкового кодексу України, Закону України “Про державну службу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

        Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки Золотниківської територіальної громади, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення  соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку тіньового бізнесу; максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності  - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджету всіх рівнів на основі добровільного виконання платниками своїх податкових зобов’язань.

           За 2022 рік послугами Теребовлянського Центру обслуговування                             платників скористалися біля 10 тисяч відвідувачів з питань подання звітності, надання адміністративних послуг та консультацій.

           За 6 місяців 2023 року до загального фонду місцевого бюджету Золотниківської сільської ради мобілізовано 15,7 млн. грн., що становить 152,5 %.


 

3. Визначення мети Програми

 

          Програма мобілізації зусиль  Золотниківської територіальної громади, Теребовлянської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2023-2024 роки враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення розмірів тіньової економіки.

     В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до місцевого бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками податків включає в себе:

- удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;

- удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;

- удосконалення системи стягнення податків;

- впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;

- удосконалення роботи з платниками податків;

- покращення матеріально-технічної бази податкової служби.

 

 

 

 

 

         

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

         Створення інформаційно-розвиненої державної податкової служби є запорукою успішного виконання завдань, визначених законодавством, що дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.

         Реалізація програми забезпечить виконання Теребовлянської ДПІ                      ГУ ДПС у Тернопільській області основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

         Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на два бюджетних роки.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми мобілізації зусиль Золотниківської  територіальної громади та Теребовлянської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області, Державної податкової служби України із  забезпечення надходжень до місцевого бюджету

на 2023-2024 роки

                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023 р

2024 р

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

55,00

55,00

110,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

55,00

55,00

110,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

          За результатами реалізації програми передбачається досягнути наступних результативних показників:

  • розширення бази оподаткування за рахунок виявлення додаткових джерел наповнення місцевого бюджету, в тому числі від підприємств "мінімізаторів" та тих, що входять до груп "ризику" та щорічне збільшення очікуваних поступлень до бюджету Золотниківської сільської ради:

забезпечення системності та стабільності процесу оподаткування за рахунок модернізації роботи та зміцнення матеріально - технічної бази Теребовлянської ДІЛ ГУ ДПС у Тернопільській області;

  • створення комфортних умов для платників податків в Центрі обслуговування платників та підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг;
  • скорочення та ліквідація податкового боргу шляхом налагодження тісної співпраці з органами державної виконавчої служби, оперативного та своєчасного направлення податкових вимог СГД, які допустили податковий борг;
  • створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;
  • формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС;
  • впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.

 

    В результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи якісного надання податкових послуг, реалізацію  державної  політики в сфері оподаткування.       

 

Заплановані  результативні  показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

6

7

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

1.

Обсяг видатків на придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, серверів

тис.грн.

50,0

50,0

25,0

25,0

2.

Оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, ІР-телефонії. Придбання паперу, конвертів, поштових марок та інших канцтоварів.

тис.грн.

60,0

60,0

30,0

30,0

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

1.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. оргтехніки, комп’ютерної техніки

одиниць

4

4

2

2

2.

Оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, ІР-телефонії. Придбання паперу, конвертів, поштових марок та інших канцтоварів.

комплект

6

6

3

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

1.

Середні витрати на придбання одниці оргтехніки, комп’ютерної техніки

тис.грн.

12,5

12,5

12,5

12,5

2.

Оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, ІР-телефонії. Придбання паперу, конвертів, поштових марок та інших канцтоварів.

тис.грн.

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Показники якості

 

 

 

 

 

1.

Питома вага підвищення оперативності та якості надання адміністративних та інформаційних послуг

%

100

100

100

100

 

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми                                                               

з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання заходу

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, серверів. Забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем  

 

 

 

Оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, ІР-телефонії. Придбання паперу, конвертів, поштових марок та інших канцтоварів.

ГУ ДПС у Тернопільській області

Кошти  бюджету територіальної громади

25,00

 

 

 

 

 

 

 

30,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

30,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

60,00

Підвищення ефективності якісного адміністрування податків і зборів, надання якісних послуг громадянам та бізнесу, як результат наповнення дохідної частини бюджету.

 

Всього

 

 

55,00

55,00

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

     

Виконання програми покладається на Державну податкову службу Головного управління ДПС у Тернопільській області. Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється відділом юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради, який контролює хід реалізації заходів програми, вносить пропозиції за обґрунтованим поданням виконавця щодо зміни строку виконання заходів програми, аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

           Державна податкова служба Головного управління ДПС у Тернопільській області щороку до 20 січня подає відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради детальний звіт про хід реалізації програми.

            Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ   юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії сільської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь