A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Програми підтримки діяльності Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на період  2023-2025

Дата: 30.01.2024 16:56
Кількість переглядів: 40

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   05 липня  2023 року  № 2196                                                                    

 

Про затвердження Програми

підтримки діяльності Тернопільського

районного сектору № 5 філії Державної

установи «Центр пробації» в Тернопільській

області з метою покращення профілактики

рецидивної злочинності та правопорушень

на період  2023-2025 років

 

З метою забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пробацію», враховуючи висновок постійній комісії  сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму підтримки діяльності Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень  на період  2023-2025 років          , що додається.

    2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

                     

                                                  

 

 

                                       

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                                        05 липня  2023 року  № 2196

 

ПРОГРАМА

підтримки діяльності Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень 

на період  2023-2025 років

 

 1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу місцевого самоврядування про розроблення програми

Розпорядження голови № 55-од  від 27.06.2023 рік «Про розроблення проєктів місцевих програм»

3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

6.

Учасники програми

 

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

7.

Терміни реалізації  програми

2023-2025 роки

 

етапи виконання

І етап – 2023 рік в сумі    5,00 тис.грн.

ІІ етап – 2024 рік в сумі  5,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2025 рік в сумі 5,00 тис.грн.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет  сільської територіальної громади

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

15,00 тис. гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів бюджетів територіальних громад

15,0 тис гривень

4)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

       

Злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці району і його жителів.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, через що відбувається постійне зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів лишається на низькому рівні.

Одним із таких органів є Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, що був створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою якого є  забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Працівники Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області виконують переважно кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських, виправних робіт та суспільно корисних робіт, здійснюють нагляд за особами звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри покарання).

З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області залучає додатково інші наявні ресурси громади – органи державної влади, а так само волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Окрім цього Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ефективне виконання Тернопільським районним сектором № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області вищезазначених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є недостатнім.

Створення програми, метою якої є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Золотниківської громади шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органу пробації та місцевих органів виконавчої влади у сфері виправлення на достатньому рівні соціально-виховної роботи серед засуджених, створення належних умов праці Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та сприятиме запобіганню скоєння ними нових кримінальних правопорушень.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в районному центрі. 

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Золотниківської територіальної громади шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • активізацію діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень; 
 • підвищення координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;
 • підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики;
 • створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
 • висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;
 • створення належних умов на базі Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

 • зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
 • мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 • сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

          У бюджеті Золотниківської сільської ради  передбачаються видатки на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією Програми. Відповідно до рішення сесії Золотниківської територіальної громади по виконанню Програми, виконком проводить фінансування головного розпорядника коштів – Державна установа «Центр пробації», яка в свою чергу координує та спрямовує діяльність Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області.

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області проводить цільове використання коштів. Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку. Золотниківська сільська рада у межах чинного законодавства сприяє Тернопільському районному секторі № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

5.000

5.000

5.000

15.000

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

районні бюджети

 

 

 

 

бюджет територіальної громади

5.000

5.000

5.000

15.000

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 1.  Очікувані результати

 

         Виконання Програми дасть змогу створити належні умови роботи для співробітників Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, що сприятиме:

 • створенню ефективної системи пробації для виконання завдань передбачених Законом України «Про пробацію»;
 • створенню сприятливих  умов для профілактики повторної злочинності серед осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавлення волі та звільнених від відбування покарання з випробуванням, які проживають на території громади та району;
 • зменшенню кількості повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавлення волі та звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • створенню системи ресоціалізації осіб, які звільнені з місць позбавлення або обмеження волі, їх працевлаштуванню та пристосуванню їх до умов соціального середовища.
 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

 

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками

2023

рік

2024

рік

 

 

2025

рік

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

1

Створення належних умов на базі Тернопільського районного сектору № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, що надасть змогу покращити роботу щодо проведення соціально- виховної роботи, реабілітації, ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі

Придбання  канцелярського  приладдя

 

Тернопільський районний сектор № 5 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

Бюджет територіальної громади

5,000

5,000

5.000

Покращення соціально

виховної роботи із засудженими, зменшення

кількості правопорушень,

забезпечення безпеки

населення Золотниківської ТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на виконання програми

5,000

5.000

5.000

 

15.000

                         

 

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Головним розпорядником коштів є Золотниківська сільська рада, яка здійснює також координацію та контроль за ходом виконання Програми, виконавцем програми є Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України.

Після завершення виконання Програми Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України інформує Золотниківську сільську раду про використання коштів на реалізацію положення Програми. 

 

 

 

  Секретар сільської ради                                         Світлана ФЕЦАН          

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь