A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження програми протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Золотниківської територіальної  громади на 2023 рік

Дата: 30.01.2024 16:55
Кількість переглядів: 27

                                                                                                            

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  09 березня  2023 року  №  2079                                                                    

 

Про затвердження програми

протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Золотниківської територіальної  громади на 2023 рік

 

          Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», з метою забезпечення активної наступальної протидії організованій  злочинності , враховуючи висновок  постійній комісії  сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

 1.  Затвердити програму протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Золотниківської територіальної  громади на 2023 рік (додається).
 2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             09 березня  2023 року  № 2079

 

ПРОГРАМА

протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Золотниківської сільської ради на 2023 рік

 

 1. Паспорт  програми

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

Тернопільський РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ  в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 12-од  від 23.02.2023 рік «Про розроблення  проекту програми протидії проявам тероризму, організованій злочинності та корупції на території Золотниківської сільської ради на 2023 рік»

 3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Тернопільський РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Тернопільський РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській області

6.

Учасники   програми

Тернопільський РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській області , відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  сільської територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

80,0 тис гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів бюджетів територіальних громад

80,0 тис гривень

4)

 кошти інших джерел

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована  Програма

 

       Серйозну загрозу розбудові регіону на сьогоднішній час  створює  існуючий рівень криміногенної ситуації, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного задоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. В даний час зростає  кількість  службових злочинів та корупційних правопорушень,  які вчиняються  з корисливою метою. 

Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у бюджетно-фінансовій сфері.

Як свідчить практика, прояви економічної злочинності, передусім, спрямовані на безпідставне заволодіння бюджетними коштами, чим позбавляють можливості отримання фінансової допомоги товаровиробниками, які реально її потребують.

Гостро  постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів  законодавства у сфері державних закупівель.

Потребує постійного  контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та дотримання правових норм  під час  використання державних земельних ресурсів. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь «непрозорості» та порушення  прав власності на землю, що стосуються виділення та розподілу земельних ділянок, їх подальшого використання.

Поряд з тим,  вимагає  вирішення  питання   видобування корисних копалин   місцевого значення та  розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка  потребує вжиття  комплексних заходів з боку органів державної влади, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну увагу за цих умов має бути надано питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю та корупцією.

Крім того, в умовах посилення уваги держави до вжиття превентивних заходів по запобіганню вчиненню терористичних актів та диверсій з боку представників ворожих країн, постає нагальна потреба зміцнення контролю за уразливими в терористичному відношенні обєктами інфрасруктури, які знаходяться на території Золотниківської територіальної громади, та пошкодження яких може нести небезпеку для життя мешканців Золотниківської  територіальної громади.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами Теребовлянського МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області для стоворення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених  Законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

 

 1. Визначення мети Програми

 

Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної протидії організованій  злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та значне нарощування зусиль держави і громадськості, застосування новітніх засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
 • ослаблення дії криміногенних факторів;
 • припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
 • забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів;
 • недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
 • витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
 • викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
 • створення надійних перешкод кримінальному насильству;
 • обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів  та інших супутніх для злочинності явищ.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань по протидії тероризму, корупції та організованої злочинності, а тому визначає досягнення специфічних для громади цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел. Це дозволить протягом вказаного періоду здійснити правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити на території Золотниківської територіальної громади сприятливі умови для діяльності правоохоронних органів та підвищити їх авторитет серед населення.

Примірний обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети Програми та очікувані джерела фінансування  на 2023 рік наведені у таблиці:

 

 1. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

У результаті  виконання  Програми  очікується:

 • зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
 • зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;
 • зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;
 • істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;
 • поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;
 • мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 • зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;
 • зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної  діяльності.

Ресурне забезпечення програми

(тис гривень)

 

Обсяг коштів,які пропонується залучити на виконання програми

 

2023 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів усього,

в тому числі:

80,0

80,0

державний бюджет

 

 

обласний бюджет

 

 

бюджет територіальних громад

80,0

80,0

кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

Заплановані результативні показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

Показники продукту програми

1.

Забезпечення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання службових транспортних засобів

послуга

 

4

4

2.

Придбання оргтехніки та канцелярських товарів

шт.

 

100

100

Показники ефективності програми

1.

 Витрати на проведення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання службових транспортних засобів

тис гривень

 

60,0

60,0

2.

Середні витрати на придбання оргтехніки та канцелярських товарів

тис гривень

 

0,2

0,2

Показники якості програми

1.

Забезпечення належного стану службових транспортних засобів для виконання функцій і повноважень РВ УСБУ

відсотки

 

100

100

2.

Забезпечення  комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання відділу

відсотки

 

100

100

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис гривень, в тому числі:

Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками

2023 рік

1.

Забезпечення безперебійної роботи службового автотранспорту

Забезпечення службового автомобіля паливно-мастильними матеріалами та комплектуючими для проведення ремонту

2023 рік

Тернопільський РВ (з дислокацією м.Теребовля) УСБУ  в Тернопільській області

бюджет громади

60,0

Створення у 2023 році належних умов для безперебійного функціонування службового транспорту,своєчасного технічного обслуговування службових автомобілів

2.

Удосконалення діяльності у сфері матеріально-технічного забезпечення

Придбання оргтехніки та канцелярських товарів

2023 рік

 

Тернопільський РВ (з дислокацією м.Теребовля)УСБУвТернопільській області

бюджет громади

20,0

Створення умов для  роботи підрозділу в напрямку посилення боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та корупцією

 

Всього

 

 

 

 

80,0

 

 

 

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Координація та контроль за  ходом виконання  програми здійснюється   відділом юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради.

       Тернопільський РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській  області  впродовж терміну дії програми, забезпечує реалізацію заходів програми  та  інформує про результати виконання заходів розробника програми у визначені терміни.

       Кошти на виконання заходів програми спрямовуються на  вказаний Тернопільським РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській  області  рахунок.

      Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ   юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії сільської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми.    

       

 

 

  Секретар сільської ради                                         Світлана ФЕЦАН          

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь