Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Золотниківської територіальної громади  на 2021-2025 роки

Дата: 30.01.2024 16:46
Кількість переглядів: 53

Фото без опису

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24  лютого  2021 року     № 197

с.Золотники                           

 

 Про затвердження Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Золотниківської територіальної громади  на 2021-2025 роки

 

      Заслухавши інформацію сільського голови Данила Бугай, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  Золотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

 1.   Затвердити Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Золотниківської територіальної громади  на 2021-2025 роки (додається).
 2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

                    Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Затверджено

        рішенням Золотниківської сільської ради

                                                               від  24 лютого 2021 року № 197

 

 

ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Золотниківської територіальної громади  на 2021-2025 роки

 

                                                        1.Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 17 від 10.02.2021рік «Про розроблення  місцевих/регіональних програм»

 3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники   програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради, Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

 

етапи виконання

5 етапів (2021-2025 роки)

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

292 тисяч гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

292 тисяч гривень

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Задоволення потреб населення у поліцейських послугах та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, що включає в себе усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населення, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

                                  3. Визначення мети Програми

 

Метою даної програми є створення умов безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам, публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.  

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують додаткового матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

4.1. Програма враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з місцевого бюджету. Це дозволить підвищити рівень отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку.

 

 

Програма розрахована на 5 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення

ПРОГРАМИ                               

                                                                                                                                                                                                                                                 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021-2025 роки

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

292 тис. грн.

292 тис. грн.

у тому числі місцевий бюджет

292 тис. грн.

292 тис. грн.

Інші джерела

--------

---------

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

 • запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;
 • виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;
 • своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;
 • усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
 • своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
 • забезпечення публічної безпеки.

5.2. У результаті виконання програми очікується:

 • зростання динаміки довіри населення до працівників поліції;
 • посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;
 • підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів, роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;
 • поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2021-2025 роки

 

 

 

 

з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

1.

Підвищення ефективності та оперативності реагування на звернення громадян шляхом підключення  поліцейської станції до єдиної відомчої телекомунікаційної системи МВС України

Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти  бюджету територіальної громади

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

14

 

2.

Підвищення рівня задоволення населення при зверненні у відділ поліції, шляхом створення належних умов, а саме придбання комп’ютерної та оргтехніки, канцелярського приладдя.

Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти  бюджету територіальної громади

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

86

 

3.

Підвищення безпеки громадян та з метою скорочення часу реагування на подію, підвищення мобільності підрозділів ГУНП, шляхом забезпечення їх пально-мастильними матеріалами, матеріально технічними засобами, запасними частинами до автомобілів, ремонтом та технічним утриманням транспортних засобів.

Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області

Кошти  бюджету територіальної громади

60,0

60,0

40,0

-

 

-

160

 

4.

Підвищення безпеки громадян та з метою контролю за безпекою дорожнього руху шляхом встановлення камер відео спостереження на території територіальної громади.

Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти  бюджету територіальної громади

16,0

16,0

-

-

 

-

32

 

 

Всього

 

 

96,0

96,0

60,0

20,0

20,0

292,0

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

      Виконання програми покладається на Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області. Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється відділом юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради, який контролює хід реалізації заходів програми, вносить пропозиції за обґрунтованим поданням виконавця щодо зміни строку виконання заходів програми, аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

           Теребовлянський ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області щороку до 20 січня подає відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради детальний звіт про хід реалізації програми.

            Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії сільської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми. 

 

 

 

 

                                              Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь