Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження   Програми розвитку фізичної культури та спорту  «Спорт для всіх» відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради на 2022-2024 рік

Дата: 30.01.2024 16:45
Кількість переглядів: 31

Фото без опису

 

 

 

 

                                             УКРАЇНА

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАД А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  27 серпня 2021 року №860                                                                   с.Золотники

 

Про затвердження   Програми розвитку фізичної культури та спорту  «Спорт для всіх» відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради на 2022-2024 рік

 

Розглянувши проект Програми розвитку фізичної культури та спорту «Спорт для всіх» відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради на 2022-2024 роки, керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії з гуманітарних  питань Золотниківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту «Спорт для всіх» відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради на 2022-2024 роки,  враховуючи рекомендації  постійної комісії з гуманітарних  питань Золотниківської сільської ради викласти у новій редакції, що (додається) .
 2. Виконавчому комітету Золотниківської сільської ради спільно з Відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради забезпечити реалізацію заходів, передбачених програмою «Спорт для всіх».
 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з гуманітарних  питань Золотниківської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                              Данило Бугай

                                                                                              

 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Рішенням  сесії

                                                                                               Золотниківської сільської ради

                                                                                               від  27 серпня    2021 р. №860

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

«Спорт для всіх» населених пунктів

Золотниківської сільської ради  на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Золотники

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Золотниківська сільська рада

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови № 82 від 02.06.2021рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

 3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

4.

Співрозробники програми

Золотниківська сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

5

Перелік місцевих бюджетів, які

беруть     участь     у     виконанні Програми

Кошти місцевого бюджету.

7.

Термін реалізації програми

 

2022-2024 роки

 

Етапи виконання

І етап – 2022 рік в сумі 151 600,00 грн.

ІІ етап – 2023 рік в сумі 151 600,00 грн.

ІІІ етап – 2024 рік в сумі 151 600,00 грн.

 

8.

Перелік бюджетів, якіберуть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

454 800,00 гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштівобласного бюджету

 

3)

коштіврайоннихбюджетів, міськихбюджетів (в тому числімістобласногозначення), бюджетівсіл, селищ 

 

4)

Кошти бюджету територіальних громад

454 800,00 гривень

5)

Кошти інших джерел

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвіт свідчить що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я . За інтегральним показником здоров'я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини , України посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту затверджена  відповідними  нормативними актами. В населених пунктах  Золотниківської сільської ради ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на не достатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена не велика кількість населення. Лише п’ять відсотків населення сіл залучено до занять фізичною культурою і спортом (загальнодержавний показник 13 відсотків).         Ситуація , що склалася у сфері фізичної культури і спорту зумовлена такими фактами : відсутністю будь якої програми у сфері фізичної культури і спорту, відсутнє бюджетне фінансування ( з сільського бюджету не виділяється жодних коштів на спортивно масові заходи , на підтримку футбольних команд сіл та учасників інших змагань, неефективне залучення позабюджетних коштів , практично нульовий обсяг інвестицій, незадовільний стан матеріально – технічної бази, відсутність роздягальні на футбольному полі, недостатня пропагування з боку місцевої влади здорового способу життя та оздоровлення населення

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 

      Мета розвитку фізичної культури і спорту спрямована на роз’яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів:

- проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян;

-  забезпечення розвитку заняття спортом, серед дитячо-юнацького населення села поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення

 

ІV.Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення участі   футбольних команд населених пунктів  у кущових,  зональних, районних  та обласних змаганнях з міні футболу,волейболу, шашок, шахів;
 • забезпечення    проїзду до місць проведення змагань, оплаті добових, транспортного  забезпечення, придбання паливно-мастильних матеріалів,інвентаря  необхідного для проведення  занять ;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальному закладах, за місцем проживання та відпочинку;    
 • удосконалення системи підготовки  волейбольних,футбольних команд населених пунктів сільської  ради,  підвищення якості функціонування шкільних гуртків, підтримки розвитку спорту з шашок та шахів;
 • підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 

V. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть можливість:

 • залучити більшу чисельність населення кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
 • поліпшити результати виступу сільських   футбольних  команд та групових команд з шахів,  шашок  в чемпіонаті району, області;
 • сформувати систему підготовки резерву охоплення школярів занять спортом;
 • зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

 

VІ. Фінансування

 

   Програма розвитку фізичної культури і спорту  реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2021-2024 роки, та передбачає забезпеченість програми, а саме:

 • Оплату заявочних внесків, відрядних, харчування, транспортні видатки,проживання.
 • Придбання інвентаря.
 • Нагородження учасників футбольних команд:
 • за  зайняті  призові місця  команда нагороджується  грошовим призом (1-ше місце- 4 000,00 грн.,2-ге місце - 3 000,00 грн.,3-тє місце – 2 000,00 грн).

Програма розвитку фізичної культури і спорту громади  реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2022-2024 роки,  в сумі 141 600,00 грн., що включає:

 • Матеріальне забезпечення проведення спортивно - масових  заходів, участі футбольних  команд  населених пунктів сільської ради  в чемпіонатах, кубках району, області, участі футбольних команд серед аматорів  на 2022-2024 роки в сумі 141 600,00 ,00грн.(додаток №1).
 • Матеріальне забезпечення проведення спортивно - масових  заходів, участі команд (учнів ЗОШ, аматорів)  населених пунктів сільської ради  в чемпіонатах, кубках району, області, у конкурсах, змаганнях з шахів, шашок у 2022-2024 році в сумі 10 000,00 грн.(додаток №2).
 • Оплату добових  проводити із розрахунку 100,00грн. на кожного учасника.
 • Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів що передбачатимуться у  бюджеті Золотниківської  сільської ради  на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.
 • Дана програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

VII. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми

 

Виплата  фінансується за рахунок місцевого бюджету .

  Механізм реалізації програми передбачає надання до сільської ради наступних документів:

1. Виплату матеріального забезпечення учасників змагань, оплаті добових, медичного , суддівського транспортного  обслуговування, придбання паливно-мастильних матеріалів, інвентаря  необхідного для проведення  занять  проводити через відповідальну особу інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах:

- договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах;

- заява;

- копія паспорта;

- копія податкового номеру;

- авансовий звіт з відомістю та підписами учасниками змагань про отримання коштів, чи на особовий  банківський картковий рахунок.

2. При придбанні матеріальних цінностей а саме : спортивного інвентарю надається :

- договір з постачальником;

- накладна про одержання товару;

- копія паспора

- копія податкового номеру.

 

     Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту  «Спорт для всіх» на 2022-2024 роки покладається на  постійну комісію   з гуманітарних  питань та фінансів, бюджету, планування  соціально - економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва Золотниківська сільська рада

 

 

 

 

 Секретар ради                                                С.Н.Фецан

 

 

                                                                                            

                                                            

 

                                                                                  Додаток 1

                                                          до рішення  рішення сесії 

                                                         від  26 серпня 2021 року 

                                                                 

Матеріальне забезпечення проведення спортивно - масових  заходах, участі у кущових,  зональних,районних, обласних  змаганнях з футболу,  команд  населених пунктів сільської ради  у  2022-2024  роках

п/п

 

Населений пункт

Міні - футбол, футбол у 2022р.

(грн.,коп)

Міні - футбол, футбол у 2023р.

(грн.,коп)

Міні - футбол, футбол у 2024р.

(грн.,коп)

 

Виконавець

1

с.Бурканів

20700,00

20700,00

20700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

2

с.Вишнівчик

15700,00

15700,00

15700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

3

с.Гайворонка

19700,00

19700,00

19700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

4

с.Гвардійське

16700,00

16700,00

16700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

5

с.Зарваниця

10700,00

10700,00

10700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

6

с.Соколів

10700,00

10700,00

10700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

7

с.Соснів

17700,00

17700,00

17700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

8

с.Золотники

20700,00

20700,00

20700,00

інструктор по спорту  населеного пункту

 

Нагородження учасників футбольних команд:

за  зайняті  призові місця 

9000,00

9000,00

9000,00

інструктори по спорту 

 

Резерв

0,00

0,00

0,00

 

 

Всього

141600,00

141600,00

141600,00

 

 

 Секретар ради                                                                                       С.Н.Фецан

                                           

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

                                                                 до рішення  рішення сесії 

                                                         від  26.08. 2021 року 

                                                                 

Матеріальне забезпечення проведення спортивно - масових  заходах,  участі команд населених пунктів  у кущових,  зональних,районних ,обласних змаганнях з шашок,шахів  населених пунктів сільської ради  у 2022-2024 роках

п/п

 

Населений пункт

2022р.

 

шахи

(грн.,коп)

 

шашки

(грн.,коп)

разом

(грн.,коп)

Виконавець

1

с.Бурканів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

2

с.Вишнівчик

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

3

с.Соколів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

4

с.Золотники

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

5

с.Багатківці

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

6

с.Надрічне

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

7

с.Соснів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

8

с.Бенева

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

 

 

5000,00

5000,00

10000,00

 

 

 

п/п

 

Населений пункт

2023р.

 

шахи

(грн.,коп)

 

шашки

(грн.,коп)

разом

(грн.,коп)

Виконавець

1

с.Бурканів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

2

с.Вишнівчик

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

3

с.Соколів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

4

с.Золотники

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

5

с.Багатківці

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

6

с.Надрічне

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

7

с.Соснів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

8

с.Бенева

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

 

 

5000,00

5000,00

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

п/п

 

Населений пункт

2024р.

 

шахи

(грн.,коп)

 

шашки

(грн.,коп)

разом

(грн.,коп)

Виконавець

1

с.Бурканів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

2

с.Вишнівчик

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

3

с.Соколів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

4

с.Золотники

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

5

с.Багатківці

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

6

с.Надрічне

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

7

с.Соснів

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

8

с.Бенева

625

625

1250,00

Інструктор з даного виду  спорту 

 

 

5000,00

5000,00

10000,00

 

 

 Секретар ради                                                С.Н.Фецан

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь