Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

 Про затвердження «Програми відзначення державних та професійних свят Золотниківської сільської ради на 2021 – 2024 роки»

Дата: 30.01.2024 16:45
Кількість переглядів: 35

Фото без опису

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЬОМА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  25червня  2021 року     № 582

с.Золотники                           

 

 Про затвердження «Програми

відзначення державних та

професійних свят Золотниківської

сільської ради на 2021 – 2024 роки»

 

Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя ГОЛОВАТОГО, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  керуючись п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Золотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1.  Затвердити «Програму відзначення державних та професійних свят Золотниківської сільської ради на 2021 – 2024 роки» (далі – проєкт  Програми), що додається.

  1. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішеннямЗолотниківськоїсільської ради

від  25червня 2021 року № 582

 

ПРОГРАМА

відзначення державних та професійних свят

Золотниківської сільської ради

на 2021 – 2024 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціаторрозроблення

програми

Золотниківськасільська рада

2.

Дата, номер і назварозпорядчого документа органу виконавчої влади  пророзробленняпрограми

Розпорядженняголови № 82 від 02.06.2021рік «Про розробленнямісцевих/регіональнихпрограм»

 3.

Розробникпрограми

Відділосвіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

4.

Співрозробникипрограми

Золотниківськасільська рада, Відділосвіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

5.

Відповідальнийвиконавецьпрограми

Відділосвіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

6.

Учасникипрограми

Золотниківська сільська рада,

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

7.

Термінреалізаціїпрограми

2021-2024 роки

 

Етапи виконання

І етап – 2021 рік в сумі 20,00 тис.грн.

ІІ етап – 2022 рік  в сумі 30,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2023 рікв сумі 20,00 тис.грн.

IV етап – 2024 рікв сумі 20,00 тис.грн.

8.

Перелікбюджетів, якіберуть участь у виконанніпрограми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальнийобсягфінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїпрограми, всього, тис.грн.

в тому числі:

90,00тисячгривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштівобласного бюджету

 

3)

коштіврайоннихбюджетів, міськихбюджетів (в тому числімістобласногозначення), бюджетівсіл, селищ 

 

4)

коштівбюджетівтериторіальних громад

90,00тисячгривень

5)

коштиіншихджерел

 

 

 

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких  спрямована Програма

 

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення культурно – масових заходів  Золотниківською сільською радою на 2021 – 2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основне призначення місцевого самоврядування – утворення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальної громади якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Золотниківська сільська рада Тернопільського району є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду 21-му сільському населеному пункті, здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Золотниківськасільська рада, виконавчий комітет Золотниківської сільської ради, відповідно до встановленого порядку беруть участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, районного, місцевого значення. У громаді здійснюються заходи, пов’язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових  колективів, які досягли високог опрофесіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, меценатській, творчій, спортивній та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Золотниківською сільською територіальною громадою та Україною, виконанням представницьки функцій відповідних місцевих структур тощо. Це потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань відповідному їх розпорядникові.

 

3. Визначення мети Програми

 

Основною метою Програми є: реалізація державної політики в галузях  «Освіта», «Культура», «Національно-патріотичне виховання» на регіональному рівні; виховання у населення громади історичних, духовних, патріотичних та моральнихцінностей.

Досягнення визначеної мети потребує вирішення наступних питань:

- впровадження та розвиток сучасних форм роботи щодо надання культурних послуг населенню;

- забезпечення творчого, інтелектуального, історичного розвиткумолоді;

- забезпечення національно – патріотичного виховання дітей та молоді;

- сприяння проведенню культурно-мистецькихзаходів, присвячених українським історичним подіям, борцям за незалежністьУкраїни;

- підвищення рівня професіоналізму працівників галузі.

 

 

 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльностізакладів освіти, культури органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства з питань утвердження спадкоємності борців за незалежність України,сприяє реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави.

Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких основних заходів:

  • Відзначення державних свят та інших подій держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.
  • Відзначення свят регіонального тамісцевогорівня, дат та подій, які проводитимуться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради,розпоряджень сільського голови, рішень Золотниківської сільської ради.

 

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на чотири бюджетних роки.     

 

Ресурсне забезпечення Програми відзначення державних та професійних свят Золотниківської сільської ради

на 2021 – 2024 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконанняПрограми

Всього витрат на виконанняпрограми

2021

2022

2023

2024

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

20,00

30,00

20,00

20,00

90,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

20,00

30,00

20,00

20,00

90,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами даної програми є:

-  організація відзначення державних, регіональних та місцевихсвят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів;

  • придбання, виготовлення сувенірної та друкованої продукції.

 

 

Виконання заходів програми дасть змогу:

  • залучити населення громади до святкових, спортивних та концертних заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України;
  • забезпечити національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
  • сприяти проведенню культурно-мистецьких заходів, присвячених українським історичним подіям, борцям за незалежність України;
  • упорядкувати об’єкти культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХстолітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС.

 

РезультативніпоказникиПрограми на 2021 -2024 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиницявиміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

1.

Загальна сума коштів на проведеннязаходів

тис.грн.

90,0

90,0

20,0

30,0

20,0

20,0

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

2.

Кількістьпроведених заходів

кільк.

48

48

12

12

12

12

 

Показникиефективності

 

 

 

 

 

 

 

3.

Середньомісячнавартістьвитратна проведеннязаходів

грн.

1,9

1,9

1,6

2,5

1,6

1,6

 

Показникиякості

 

 

 

 

 

 

 

4.

Питома вага проведеннязаходів до запланованих

%

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Напрямидіяльності та заходи Програми 2021-2024 роки

з/п

Перелікзаходівпрограми

Виконавці

Джерелофінансування

Термінвиконання заходу

Орієнтовнийобсягфінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

1

Відзначеннядержавних та професійнихсвят, визначнихподійдержави, яківстановлені актами Президента України, Уряду України, ізврученнямграмот (подяк) сільськогоголови. Придбання (прапорів, почесних грамот, подяк,  лампадок, пам’ятних та ювілейних медалей)

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

Кошти  бюджетутериторіальноїгромади

10,00

15,00

10,00

10,00

45,00

Належне відзначення у ЗолотниківськійТГ державних та свят місцевого значення, консолідація суспільства, формування у громадян почуття патріотизму, гордості за Батьківщину, поваги до державних символів, пропа-гуваннядемокра-тичного шляху розвитку держави

2

Відзначення свят регіонального та місцевого рівня (фестивалів, ярмарків, олімпіад, конференцій, благочинних акцій), які проводяться відповідно до розпоряджень сільського голови із врученням грамот  (почесних грамот, подяк, сертифікатів, дипломів, нагородних листів)

Придбання (почесних грамот, подяк, сертифікатів, дипломів, нагородних листів, подарунків, сувенірів, фоторамокдля  оформлення грамот, еко-сумок  для пакування подарункової продукції, пам’ятних та ювілейних медалей, квіткової продукції з нагоди ювілеїв, пам’ятних дат)

Придбання та друк поліграфічної продукції (фотоальбоми, книги, буклети,  флаєри, банери, постери, сітілайти, білборди,  афіші, календарі, журнали)

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

Кошти  бюджетутериторіальноїгромади

10,00

15,00

10,00

10,00

45,00

 

Всього

 

 

20,00

30,00

20,00

20,00

90,00

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Золотниківська сільська рада.

Виконавець заходів Програми  - відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради забезпечує їх реалізацію в повному обсязі у визначені строки та подає відповідну інформацію до Золотниківської сільської ради.

Розпорядником коштів є відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради.

Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням соціально-економічної ситуації в області та чинної нормативно-правової бази.

В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесеннязмін і доповнень до  програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь