Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження  Програми    відпочинку та оздоровлення дітей Золотниківської сільської  ради на 2022-2024 роки

Дата: 30.01.2024 16:45
Кількість переглядів: 35

 

Фото без опису

 

 УКРАЇНА

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАД А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

    

    27 серпня  2021  року № 858                                                     

 

Про затвердження  Програми    відпочинку та оздоровлення дітей Золотниківської сільської  ради на 2022-2024 роки

 

Керуючись  п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту» «Про охорону дитинства», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з  гуманітарних питань та з метою організаційного і фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей Золотниківської сільської ради на 2022 – 2024 роки(додається)
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

 

Сільський голова                                                                      Данило Бугай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Золотниківської сільської ради від 27.08.2021року №858

 

ПРОГРАМА

відпочинку та оздоровлення дітей Золотниківської сільської ради

на 2022 -2024рр..

 

І.ПАСПОРТ

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Золотниківська сільська рада

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон  України Про оздоровлення та відпочинок дітей”, постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 323 Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні,

 3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

4.

Співрозробники програми

Золотниківська сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

6.

Учасники програми

Золотниківська сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківськоїсільської ради та структурні підрозділи сільської ради

7.

Термін реалізації програми

 

2022-2024 роки

 

Етапи виконання

І етап – 2022 рік в сумі 50,00 тис.грн.

ІІ етап – 2023 рік  в сумі 50,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2023 рік в сумі 50,00 тис.грн.

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

 

9.

Загальний обсягфінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

150,00тисяч гривень

1)

Коштів бюджету територіальної громади

150,00 тисяч гривень

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

    

     Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі. Останніми роками особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровлення обдарованих і талановитих дітей, лідерів(лідерок) учнівського самоврядування.

     Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Золотниківвської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

     Програма відпочинку та оздоровлення  Золотниківської сільської ради на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

ІІІ. Визначення мети Програми

 

        Головною метою виконання Програми є забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

      Основними шляхами розв’язання проблеми є: виділення коштів з місцевого бюджету для співфінансування закупівлі путівок; закупівля путівок для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій; збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя; організація таборів з денним перебуванням при закладах освіти громади(за наявності коштів).

     Засобами розв’язання проблеми є:

1)організація оздоровлення та відпочинку дітей.

2)підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.

3)впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.

4) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

      Загальні обсяги фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету. Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

      Під час формування проєкту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

 

                V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

       Основні завдання Програми:

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;

 - збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- консолідація зусиль та співробітництво органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

- оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього періоду 2022-2024 років;

- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

      У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку. Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти, що перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

Розділ подано у додатку до Програми.

 

 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

   Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради відповідно до розподілу обов'язків. Відповідальним виконавцем Програми є Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради. Після закінчення терміну реалізації Програми відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради у місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання, подає його виконавчому комітету сільської ради та розміщує на офіційному веб-сайті Золотниківської сільської ради

 

 

 

Завдання та заходи по напрямках реалізації Програми

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдань

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Організаційні заходи щодо збереження розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Поповнювати базу даних про загальну мережу закладів оздоровлення та відпочинку

 

Забезпечення перевезення до оздоровчого табору

 

 

Не допускати скорочення тривалості оздоровчих змін ( не меньше21 дня) та відпочинкових змін (не менше 14 днів)

 

Сприяти залученню підприємств,установ та організацій усіх форм власності і благодійних та релігійних

організацій

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської ТГ

 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму,батьки

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму

2022-  2024 рр.

 

 

 

 

Червень - серпень

 

 

Червень – серпень

 

 

 

 

Протягом року

 

2.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку

Організувати за рахунок коштів місцевого бюджету оздоровлення та відпочинок дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування,з багатодітних і малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих, дітей учасників АТО і дітей

переселенців

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму

2022-  2024 рр.

 

 

 

Секретар сесії                                                                                                Світлана Фецан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь