A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами на території  Золотниківської територіальної громади на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 16:41
Кількість переглядів: 28

                                                                                                            

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ 

 

  09 березня  2023 року  №  2081                                                                    

 

Про затвердження програми поводження

з твердими побутовими відходами

на території  Золотниківської

територіальної громади на 2023-2025 роки

 

          Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»,   Золотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Затвердити  Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Золотниківської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             09 березня  2023 року  № 2081

 

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами на території Золотниківської територіальної громади на 2023 – 2025 роки

 

  1. Паспорт  програми

1.

Ініціатор розроблення

програми

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища  сільської ради  

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 12-од  від 23.02.2023 рік «Про  розроблення   програми поводження з твердими побутовими відходами на території Золотниківської територіальної громади на 2023 – 2025 роки »

 3.

Розробник програми

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища  сільської ради

4.

Співрозробники програми

Відділ  освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради; КП «Господар»  сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища сільської ради

6.

Учасники   програми

Відділ  освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради; КП «Господар» сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  

в тому числі:

1190,0 тис гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджету територіальної громади

1190,0  тис гривень

5)

 кошти інших джерел

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована  Програма   

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Золотниківської територіальної громади на 2023-2025 роки (надалі — Програма) — це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами; дії, спрямовані на запобігання утворенню твердих побутових відходів, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

 Дана Програма розроблена на виконання Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265 "Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами".

Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів.

 Питання поводження з побутовими відходами є надзвичайно актуальним, як для всієї країни, області так і кожного населеного пункту Золотниківської територіальної громади та потребує якнайшвидшого свого вирішення. Ціна цього рішення вимірюється не тільки вартісними показниками, а й чистотою навколишнього середовища та здоров’ям людей. На обмежених територіях населених пунктів утворюється значний обсяг побутових відходів. Безсистемне і безвідповідальне поводження з такими відходами створює значне навантаження на довкілля, стає причиною забруднення атмосферного повітря та джерел питного водопостачання, сприяє захаращенню територій та порушенню благоустрою.

Одними з основних завдань визначених законодавством України для органів місцевого самоврядування – це вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, надання якісних послуг в цій сфері, розроблення та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів, затвердження місцевих програм поводження з відходами, контроль за їхнім виконанням, створення полігонів, прийняття рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об’єктів поводження з відходами та інше.

 Переважна більшість об’єктів поводження з побутовими відходами регіону здебільшого вичерпали свій ресурс, а самі сміттєзвалища стали фактором антропогенного навантаження на довкілля. Об’єкти експлуатуються з порушеннями екологічних і санітарно-епідемічних вимог. Складування здійснюється безсистемно, відходи підгортаються та ущільнюються періодично, не забезпечено контролю за станом підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, відсутні системи захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу і фільтрату. Частим явищем на сміттєзвалищах є пожежі, при яких активно забруднюється атмосферне повітрям. У селах санітарне очищення майже не організоване. Населення самостійно вивозить відходи на сільські звалища, які знаходяться у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах річок. Через відсутність належної системи поводження з твердими побутовими відходами на територіях населених пунктів, як правило виявляється значна кількість несанкціонованих стихійних звалищ.

 Важливою передумовою впровадження комплексу планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, що утворилися в населених пунктах є розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів. На сьогоднішній день в громаді відсутні такі схеми. Поліпшення екологічної та санітарно-епідемічної ситуації, забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами є одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, тому зумовлює необхідність реалізації даної Програми.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню збирання, розділення, перевезення, сортування, оброблення, утилізації та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Програма спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, створення умов щодо роздільного збирання з метою збільшення ресурсо-сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів.

Головними завданнями Програми є:

- розроблення та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів Золотниківської територіальної громади;

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення;

-  ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- придбання контейнерів для роздільного збирання сміття;

- облаштування місць збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів на території населених пунктів (асфальтовані майданчики, контейнери тощо);

- виготовлення документації із землеустрою та проектно - кошторисної документації для облаштування полігонів твердих побутових відходів;

- підвищення загального рівня культури населення в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Основою реалізації Програми є втілення в життя її заходів в доцільній економічній формі, а саме заходи, що визначені у Програмі мають враховувати реальні матеріальні і фінансові можливості територіальної громади в сучасних умовах. При цьому важливо знайти збалансовані рішення фінансового забезпечення програмних заходів.

Виконання Програми надасть можливість створити комплексну систему управління відходами, що значною мірою вирішить проблему запобігання накопиченню відходів і обмежить їх шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Мета Програми відповідає пріоритетам розвитку територіальної громади на період до 2025 року.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

Побудова систем збору, транспортування та утилізації твердих побутових відходів буде супроводжуватись заходами, які  будуть здійснюватись на рівні об’єднаної територіальної громад.

За рахунок коштів територіальної громади  будуть вирішуватись локальні гострі проблеми збору та транспортування твердих побутових відходів.

         Для зміни нинішньої ситуації необхідно докорінно змінити свідомість населення територіальної громади, вести боротьбу з несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг,  впроваджуючи систему євроконтейнерів, яка ґрунтується на роздільному збиранні побутових відходів і дозволяє кожному в зручний для нього час виносити сміття, і, не чекаючи приїзду сміттєвоза, вирішувати багато проблем у домашньому побуті, що дозволить позбутися твердих побутових відходів у домівках, а також у дворах приватного сектору, квартирах,  на вулицях і парках сіл громади та прилеглої до них території.

          На території Золотниківської територіальної громади триває процес утворення несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів, трапляються непоодинокі випадки, коли побутові відходи складують у природних рельєфних утвореннях — балках, ярах тощо.

          Дана програма дасть змогу удосконалити систему збору твердих побутових відходів роздільним методом, що значною мірою покращить благоустрій Золотниківської територіальної громади, екологічний стан довкілля, підвищить громадську свідомість його мешканців.

Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради, комунального підприємства «Господар» Золотниківської сільської ради, та інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначений з урахуванням можливостей місцевого бюджету Золотниківської сільської ради.

          Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови розв’язання основних завдань, визначених Програмою.

Термін реалізації програми  2023 - 2025 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

-  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

- розробка схеми санітарного очищення населених пунктів громади

- придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів

- проведення рекультивації несанкціонованих сміттєзвалищ

Виконання завдань визначається реалізацією таких стратегічних напрямків: технічний розвиток, фінансовий розвиток, правовий розвиток, інформування громадськості та просвітницька робота, а також

- повного охоплення мешканців Золотниківської територіальної громади та підприємств, установ, організацій послугами з поводження з побутовими відходами;

- встановлення та улаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.2-7:213 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» та « Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених Наказом Міністерство охорони здоров'я України від 17.03.2011 N 145;

- організація та управління перевезенням відходів;

- припинення експлуатації несанкціонованих сміттєзвалищ;

- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з твердими побутовими відходами;

- підвищення рівня екологічної освіти і культури населення, зокрема школярів;

- Запровадження участі мешканців громади у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

           Виконання заходів програми передбачається за рахунок коштів бюджету громади в обсязі 1190,0 тис гривень.

 

Ресурсне забезпечення програми 

 

                                                                                                     (тис гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

630,0

280,0

280,0

1190,0

бюджет  сільської територіальної громади

630,0

280,0

280,0

1190,0

 

 

 

 

 

Результативні показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Показники продукту програми

1

Розроблення та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів

к-сть

 

1

1

-

-

2

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

к-сть

 

39

13

13

13

3

Придбання контейнерів для роздільного збирання сміття

к-сть

 

105

35

35

35

4

Облаштування місць збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів на території населених пунктів

к-сть

 

6

2

2

2

5

Розроблення проектів з землеустрою  та з облаштування полігонів для  твердих побутових відходів

к-сть

 

9

3

3

3

Показники ефективності програми

1

Вартість розроблення та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів

тис гривень

 

350,0

350,0

-

-

2

Вартість впровадження заходів із ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ

тис гривень

 

150,0

50,0

50,0

50,0

3

Вартість придбаних контейнерів для роздільного збирання сміття

тис гривень

 

510,0

170,0

170,0

170,0

4

Вартість проведених робіт з облаштування місць збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів

тис гривень

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

20,0

5

Вартість розроблення проектів із землеустрою та  з облаштування полігонів  для твердих побутових відходів

тис гривень

 

120,0

40,0

40,0

40,0

 

 

Показники якості

1

Динаміка розроблення та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів

%

 

100

100

100

100

2

Відсоток ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ

%

 

100

100

100

100

3

Відсоток придбанних контейнерів для роздільного збирання сміття

%

 

100

100

100

100

4

Відсоток облаштування місць збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів на території населених пунктів

%

 

100

100

100

100

5

Динаміка розроблення проектів із землеустрою та з облаштування полігонів для твердих побутових відходів

%

 

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2023-2025 роки

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис гривень, в тому числі:

Очікуваний результат- диференційовано з розбивкою за роками

2023

2024

2025

1.

 

Забезпечення екологічного збирання,перевезення, зберігання,оброблення і утилізації твердих побутових відходів

Розроблення та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів Золотниківської територіальної громади

 

2023-2025 роки

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища  сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

350,0

-

-

Повне очищення території громади від твердих побутових відходів

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

 

2023-2025 роки

Комунальне підприємство «Господар» сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

50,0

50,0

50,0

Придбання контейнерів для роздільного збирання сміття

2023-2025 роки

Комунальне підприємство «Господар» сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

170,0

 

170,0

 

170,0

 

Облаштування місць збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів на території населених пунктів

2023-2025 роки

 Комунальне підприємство «Господар»  сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

20,0

20,0

20,0

 

Виготовлення  документації із землеустрою та проектно-кошторисної документації для облаштування полігонів твердих побутових відходів

 

2023-2025 роки

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

40,0

40,0

40,0

 

2.

Екологічна культура та виховання

Освітньо-просвітницькі заходи з підвищення загального рівня культури населення в сфері поводження з твердими побутовими відходами

2023-2025 роки

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

інформування населення про стан навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної освіти та культури

 

 

Всього

 

 

 

630

280

280

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

  Координацію та контроль щодо виконання заходів, передбачених Програмою здійснює відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища сільської ради.    

  Виконавці інформують про хід реалізації Програми    відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища сільської ради щороку до 15 січня (починаючи з 2024 року)  упрадовж  2023-2025 років.

Узагальнену інформацію про стан виконання Програми відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища сільської ради     подає відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради  щороку до 20 січня упродовж дії Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ   земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища  сільської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії сільської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми.   

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Світлана ФЕЦАН

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь