A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження програми  запобігання домашньому насильству  та протидії торгівлі людьми  на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 16:40
Кількість переглядів: 41

                                                                                                                  

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  09 березня  2023 року  № 2078                                                                     

 

 Про затвердження програми

 запобігання домашньому насильству

 та протидії торгівлі людьми

 на 2023-2025 роки

 

        Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,   Золотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

 1.  Затвердити програму  запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на 2023-2025 роки , що додається.

2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Данило БУГАЙ

 

 

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             09 березня  2023 року  № 2078

 

 

ПРОГРАМА

запобігання  домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  

     на 2023-2025 роки

 

 1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

служба у справах дітей сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

розпорядження голови № 12  від 22.02.2023 рік «Про розроблення проекту програми  запобігання  домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на 2023-2025 роки»

3.

Розробник програми

служба у справах дітей сільської ради

4.

Співрозробники програми

відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

служба у справах дітей сільської ради

6.

Учасники   програми

служба у справах дітей сільської ради; відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

37,5   тис гривень

1)

коштів обласного бюджету

 

2)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

3)

коштів  бюджетів територіальних громад

37,5  тисяч гривень

4)

 кошти інших джерел

 

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання якої  спрямована Програма

 

Програма із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію сім’єю своїх функцій, поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як головного осередку відтворення населення та основи суспільства.

Насильство в сім’ї є порушенням права особи на життя, права на повагу до особистого та сімейного життя, до житла, права на захист від нелюдського чи такого. Що принижує гідність, поводження, інших прав, гарантованих законом.

Домашнє насильство – проблема, з якою необхідно боротися всім суспільством. Масштаби цього явища не до кінця відомі, оскільки не всі  жертви насильства звертаються в правоохоронні органи й соціальні служби за допомогою. Найбільш пагубно позначається напружений клімат у родині, у якій систематично відбуваються факти домашнього насильства, на фізичному й психічному здоров’ї дітей.

Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом в Україні, від якої можуть страждати як жінки, так і чоловіки. Проте, як свідчить практика, переважно від домашнього насильства страждають найбільш вразливі верстви населення: жінки і діти, а також особи з інвалідністю та особи похилого віку. Діти страждають не лише від насильства по відношенню до себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, переносячи цей негативний досвід у власне життя в майбутньому. Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи навіть, летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, або внаслідок суїцидів постраждалих осіб.

Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях. Постраждалі не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень бездоглядності  дітей та відповідно підвищується рівень соціального сирітства. Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до дитячої бездоглядності постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників.

Після надходжень повідомлень про вчинення насильства щодо дітей, жінок чи чоловіків (осіб з інвалідністю та осіб похилого віку), мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги перевіряється факт вчинення насильства. В сім’ях де підтвердилися випадки вчинення насильства над дітьми, їх ставлять на облік, як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах, на підставі скоєння фізичного насильства. З сім’ями даних дітей проводиться профілактична робота щодо запобігання повторення конфліктних ситуацій, перевіряються їх умови проживання. Також дані сім’ї взяті на облік з приводу вчинення насильства в сім’ї. В ході соціального супроводу сім’ям надається соціально-педагогічна і психологічна допомога спрямована на налагодження стосунків в сім’ї, набуття навичок конструктивного виходу із конфліктних ситуацій, контролю за власними емоціями, розвитку вміння до управління агресією, емпатією.

 

 3. Визначення мети Програми


         Метою Програми є створення правових і соціальних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї як основного осередку суспільства, надання ефективної допомоги жертвам сімейного насильства.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми;  строки та етапи виконання Програми

 

 

Виконання Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі до 2023 року дасть змогу у сфері запобігання домашньому насильству:

 • підвищити рівень обізнаності населення громади у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечити руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до ненасильницької моделі сімейних відносин, що призведе до зменшення фактів  насильства, вчинене членами однієї сім'ї, жорстокого поводження з дітьми;
 • забезпечення ефективної взаємодії усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
 • посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, набуття ними навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої вчинки і життя членів сім'ї;
 • надання консультацій з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

Термін реалізації програми 2023-2025 роки.       

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

 • реалізація комплексної державної політики щодо попередження домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
 • забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчиняється домашнє насильство і насильство за ознакою статі або є реальна загроза його вчинення, та організації соціального супроводу таких сімей;
 • підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему домашнього насильства і насильства за ознакою статі шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;
 • створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
 • організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

              Виконання заходів програми передбачається за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади в обсязі 37,5 тис гривень.

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми                                                                                                                                           

                                                                                              (тис гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

12,50

12,50

12,50

37,50

бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

12,50

12,50

12,50

37,50

 

 

Заплановані результативні показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок  терміну дії програми

Вихідні дані на завершення  терміну дії програми

З них за роками

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Показники продукту програми

1.

Кількість проведених  заходів (проектів), які формують у суспільстві нетерпиме ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства ,як порушення прав людини

к-сть

заходів

 

24

8

8

8

2.

Кількість проведених  заходів (проектів) у сфері попередження торгівлі людьми

к-сть

заходів

 

12

4

4

4

3.

Кількість виданих методичних посібників, довідників, інформаційних буклетів з питань запобігання та реагування на факти домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та протидії торгівлі людьми

к-сть

одиниць

 

150

50

50

50

Показники ефективності програми

1.

Середні витрати  на проведення заходу (проекту),що формує у суспільстві нетерпиме ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства, як порушення прав людини

тис гривень

 

1,375

1,375

1,375

1,375

2.

Середні витрати на видання методичних посібників, довідників, інформаційних буклетів з  запобігань та реагування на факти домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та попередження торгівлі людьми та  гендерної рівності

гривень

 

30

30

30

30

Показники якості програми

1.

Рівень охоплення населення громади заходами (проектами), які формують у суспільстві нетерпиме ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства, як порушення прав людини

к-сть осіб

 

1200

1200

1200

1200

2.

Рівень охоплення населення громади заходами(проектами) у сфері протидії торгівлі людьми

к-сть осіб

 

800

800

800

800

3.

Кількість навчальних закладів, молодіжних центрів забезпечених методичними посібниками, довідниками, інформаційними буклетами з  питань запобігання та реагування на факти домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

к-сть  закладів

 

34

34

34

34

 
 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико навик заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис гривень, в тому числі:

Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками

2023

2024

2025

1

 

Забезпечення належних умов для запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою

Проведення інформаційно-просвітницьких компаній, виготовлення та поширення  соціальної реклами щодо

2023-2025 роки                              

Служба у справах дітей сільської ради; відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг сільської ради

 

 

 

 

 

бюджет сільської ТГ

 

 

 

 

 

 

бюджет сільської ТГ

 

              

 

 

проведення

 4 інформаційних заходів щороку; охоплення у 2023 році - 100 осіб,

2024 році  -100 осіб,

2025 році – 110 осіб.

Виготовлення друкованої продукції накладом:

у 2023 році - 50 прим.,

2024 – 50 прим.,

2025 – 50 прим.

 

- пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки;  

 

 

 

- форм, причин та наслідків насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, жорстокому поводженню з дітьми; 

1,0

1,0

1,0

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

0,5

0,5

0,5

- з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, роз’яснення щодо можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях

 

 

 

 

Проведення заходів, зокрема засідань за круглим столом, акцій спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нульової толерантності будь-яких проявів насильницької поведінки;

2023-2025 роки

Служба у справах дітей сільської ради; відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг сільської ради

бюджет сільської ТГ

 

 

 

 

 

 

проведення  4 заходів щороку,

залучення   у          2023   році – 100 осіб,   

 2024 – 100 осіб,              2025 – 100 осіб.

 

 

 

 

реалізація заходів у рамках проведення інформаційної компаній «16 днів проти насильства»

 

бюджет сільської ТГ

5,0

5,0

5,0

придбання  призів, подарунків  за зайняті призові місця

 

 

Забезпечення реалізації потреб для кривдників (жертв), які вчинили домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі. Надання консультативної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства

2023-2025 роки

Служба у справах дітей сільської ради; відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради

бюджет сільської ТГ

3,0

3,0

3,0

залучення до проходження програм :

у 2023 році – 10 осіб, 2024 – 10 осіб,

2025 – 10 осіб.

Забезпечення діяльності «телефонів довіри» з консультування у випадках домашнього насильства та/ або насильство за ознакою статі; протидії торгівлі людьми

2023-2025 роки

Служба у справах дітей сільської ради; відділ освіти, культури, молоді,  спорту та туризму сільської ради; центр надання соціальних послуг  с/р

бюджет сільської ТГ

3,0

3,0

3,0

надання консультацій щороку :

у 2023 році – 10 осіб, 2024 – 10 осіб,

2025 – 10 осіб.

2.

Побудова цілісної системи попередження та протидії торгівлі людьми

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів та акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення з нагоди європейського та всесвітнього днів боротьби з торгівлею людьми

2023-2025 роки

центр надання соціальних послуг сільської ради

не потребує фінансування

 

 

 

проведення не менше 2 заходів щороку, залучення   у          2023   році – 100 осіб,     2024 – 100 осіб,              2025 – 100 осіб.

Забезпечення безоплатного надання соціальних послуг, правової та матеріальної допомоги, в тому числі у працевлаштуванні особам, які отримали статус особи, що постраждала від торгівлі людьми

2023-2025 роки

центр надання соціальних послуг сільської ради

не потребує фінансування

 

 

 

надання послуг:

у 2023 році – 2 особам;

2024 – 2 особам,

2025 – 2 особам.

Забезпечення виявлення осіб, постраждалих від торгівлі людьми здійснення соціального супроводу, надання допомоги, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб

2023-2025 роки

центр надання соціальних послуг сільської ради

не потребує фінансування

 

 

 

виявлення осіб у 2023-2025 роках

 

 

Всього за програмою

 

 

 

12,5

12,5

12,5

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

   Координацію і контроль щодо виконання заходів, визначених програмою, здійснює служба у справах дітей Золотниківської сільської ради.

    Виконавці інформують про хід реалізації програми службу у справах дітей Золотниківської сільської ради щороку до 15 січня (починаючи з 2024 року) упродовж 2023-2025 років.

    Узагальнену  інформацію про стан виконання заходів програми служба у справах дітей Золотниківської сільської ради подає  відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради щороку до 20 січня упродовж терміну дії програми.

 

 

 

 

         Секретар сільської ради                                                       Світлана ФЕЦАН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь