Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про внесення змін до Програми функціонування та розвитку комунального підприємства «Господар» Золотниківської сільської ради на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 16:39
Кількість переглядів: 38

Фото без опису

 
  Фото без опису

 

 

                                                                                                                      

 

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 10.11.2023 року № 2277

 

 

 

Про внесення змін до Програми функціонування

та розвитку комунального підприємства

«Господар» Золотниківської сільської ради

на 2023-2025 роки


      Відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотниківська сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:


       1. Програму функціонування та розвитку комунального підприємства «Господар»  Золотниківської сільської  ради на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 20.12.2022 року № 1994 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

         2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                           Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                               

                                                     

 

 

                                                                                   

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                             

                                                           рішенням Золотниківської сільської ради

                                                           10 листопада 2023 року № 2277

 

 

ПРОГРАМА


функціонування та розвитку комунального підприємства «Господар»  Золотниківської сільської  ради на 2023-2025 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Комунальне підприємство «Господар»

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови № 107-од  від 16.10.2023 рік «Про розроблення  місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник програми

Комунальне підприємство «Господар»

4.

Співрозробники програми

Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Золотниківська сільська рада

Комунальне підприємство «Господар»

6.

Учасники програми

Золотниківська сільська рада,

Комунальне підприємство «Господар»

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

 

етапи виконання

І етап – 2023 рік в сумі   2 100,00 тис.грн.

ІІ етап – 2024 рік в сумі  2 500,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2025 рік в сумі 2 900,00 тис.грн.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

7 500,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

7 500,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 


 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


     Програма розроблена на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності на надійності функціонування системи життєзабезпечення громади та поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

    Житлово-комунальне господарство громади, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблем.

     Прийняття Програми зумовлено тим, що у сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази.

    Актуальність прийняття даної Програми зумовлене необхідністю підтримки комунального підприємства, засновником яких є Золотниківська сільська рада, результатом діяльності яких є підвищення рівня благоустрою громади, реконструкція зелених насаджень, розроблення довгострокового плану озеленення населених пунктів, утримання дорожнього покриття в належному стані, забезпечення населення якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням, створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вторинних ресурсів, розробка схеми санітарної очистки та інше.

КП «Господар» є підприємством, предметом діяльності якого є:

-         здійснення комплексного благоустрою території громади (підтримання території в належному санітарному стані, висадка та догляд за зеленими насадженнями (клумби з квітами, дерева, декоративні кущі, газони), косіння трави в парках, скверах, газонах та по вулицях громади, прибирання несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, вирубка старих сухостійних аварійних дерев, що загрожують життю та здоров’ю людини, прибирання території кладовищ);

-         здійснення заходів по функціонуванню та обслуговуванню освітлення громади;

-         здійснення заходів по утриманню доріг в належному стані (поточний ремонт, розчищення від снігу, побілка бордюрів).

     Програма забезпечує збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців Золотниківської громади.

     Програмою передбачені заходи, які будуть фінансуватись за рахунок коштів сільського бюджету. Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою громади.

 

 

 

 

 

 

 

3. Мета та завдання Програми


      Метою Програми функціонування та розвитку комунального підприємства «Господар»  Золотниківської сільської  ради на 2023-2025 роки (надалі – Програма) є забезпечення  на стадії організації функціонування  комунального підприємства «Господар» Золотниківської сільської ради шляхом виділення коштів на заробітну плату, закупівлю паливно – мастильних матеріалів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплати  комунальних послуг та енергоносіїв в обмін на їхні корпоративні права для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращання фінансово-господарського стану, а також виконання зобов’язань Золотниківської сільської ради .

      Завданням Програми є поповнення статутного капіталу комунального підприємства через проведення прямих видатків з сільського  бюджету комунальному підприємству, в обмін на його корпоративні права і статутного капіталу для забезпечення його статутної діяльності. Своєчасна виплата заробітної плати та  сплата податків, забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунального підприємства,поповнення матеріальної бази підприємства (придбання транспортних засобів та ін.).

       Напрямки фінансової підтримки-поточні та капітальні трансферти підприємству.

       Головним розпорядником і відповідальним виконавцем є виконавчий  комітет сільської ради, визначений рішенням  про сільський  бюджет .

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

- визначення обсягів коштів у сільському бюджеті на фінансування заходів даної Програми;

- визначення умов, форм, порядку та використання коштів місцевого бюджету для фінансування визначених завдань;

- формування ефективного і прозорого механізму фінансового забезпечення діяльності та розвитку виконавчих органів;

- комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів сільського бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
         Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

         Обсяги фінансування, визначені у сільському  бюджеті, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва,   на підставі рішень виконавчого комітету та рішень сільської  ради про внесення змін до сільського  бюджету.

          Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів може змінюватись відповідно до рішення  ради.

         Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Золотниківська сільська рада.

         Одержувачем коштів  є комунальне підприємство «Господар».

         Фінансування за Програмою здійснюватиметься відповідно до вимог нормативно-правових актів.

         Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету  може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству «Господар».

 Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних та капітальних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки. 

 

Ресурсне забезпечення Програми функціонування та розвиток комунального підприємства «Господар»  Золотниківської сільської  ради на 2023-2025 роки

                                                                                                   тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

2 100,00

2 500,00

2 900,00

7 500,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

2 100,00

2 500,00

2 900,00

7 500,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

 Виконання Програми дозволить забезпечити стабільність роботи підприємства.

 Фінансова підтримка може бути спрямована на  виконання наступних завдань:

- створення умов для стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;

- забезпечення своєчасності розрахунків комунального підприємства з бюджетами всіх рівнів;

- забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та нарахувань на неї;

          - дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг;

          - забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства;

          - вирішення окремих питань господарської діяльності комунального підприємства шляхом поповнення обігових коштів.

             Виконання передбачених Програмою обсягів видатків дасть можливість забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства, і тим самим забезпечити життєдіяльність населених пунктів  Золотниківської сільської ради.

 

 

 

Результативні показники Програми на 2023 -2025 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

7

8

9

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки

од.

1

1

1

1

1

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

2.

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки

од.

1

1

1

1

1

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

3.

Середня сума підтримки одного збиткового підприємства

тис.грн.

7,500

7,500

2,100

2,500

2,900

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

4.

Відсоток кількості комунальних підприємств,яким планується надання підтримки до кількості комунальних підприємств,які її потребують

%

100

100

100

100

100

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми на 2022-2024 роки

тис. грн.

Назва комунального підприємства

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Термін виконання заходу

 

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

2025р.

КП «Господар»

  • зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
  • сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам

Золотниківська сільська рада                Комунальне підприємство «Господар»

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади, інші джерела, не заборонені законодавством

 

2 100,00

2 500,00

2 900,00

7 500,00

Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства  відповідно до їх функціональних призначень

ВСЬОГО

2 100,00

2 500,00

2 900,00

7 500,00

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

        Загальний контроль за виконанням Програми  доручити постіній комісії Золотниківської сільської ради з  питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та   комісія  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

       Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради.

             

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Світлана ФЕЦАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь