A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про  внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 15:41
Кількість переглядів: 28

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15  грудня  2023 року                                                                             № 2326

с.Золотники                           

 

Про  внесення змін до Програми

надання одноразової матеріальної

допомоги жителям Золотниківської

громади на 2023-2025 роки

 

 

 

           Керуючись ст. 26 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, які зобов’язалися поховати померлого» та з метою посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах  вразливих верств населення та інших категорій громадян, враховуючи рекомендації постійної комісії Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Золотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

       1. Внести зміни до Програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки,  затвердженої рішенням Золотниківської сільської ради від 20.12.2022 року № 1993 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

      2. Внести зміни до положення про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Золотниківської сільської ради від 20.12.2022 року № 1993 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

      3. Контроль за  виконанням рішення доручити постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                Данило БУГАЙ

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішення Золотниківської сільської ради

                                                                  15 грудня  2023 року  №  2326

 

                                                   ПРОГРАМА

 надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади

на 2023-2025 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення

програми

Золотниківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 127-од  від 05.12.2023 рік «Про розроблення  місцевих/регіональних програм»

 3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Відділ соціального захисту населення

Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ соціального захисту населення

Золотниківської сільської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

6.

Учасники   програми

Відділ соціального захисту населення

Золотниківської сільської ради,

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

2 987,8 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

2 987,8 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

     Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки розроблена з метою матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення на поховання  громадян, які на день смерті не досягли пенсійного віку та не працювали; учасники бойових дій в Афганістані; учасникам АТО; громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації; особам, які проходять довгострокове лікування; особам, яким виповнилось 90 та 100 років; особам реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,  особам,  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА,  а також особам,  що  опинились в складному  матеріальному становищі  та  проживають на території Золотниківської сільської ради. Допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних обставин, які об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (тривала хвороба, необхідність проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням, часткова втрата рухової активності у зв’язку з віком чи станом здоров’я, хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах, стихійне лихо чи пожежа) та учасників АТО, громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації, учасникам бойових дій в Афганістані, особам реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,  особам  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА  організовування вітання з виплатою одноразової грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 90 100 і більше років, особам,  які опинились в складному  матеріальному становищі, а також матеріальна допомога на поховання  громадян, які на день смерті не досягли пенсійного віку та не працювали, не перебували на військовій службі, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не мали родичів, які могли б їх поховати .

3. Визначення мети Програми

 

     В окремих випадках за зверненнями громадян, які постійно проживають  на території Золотниківської сільської ради, з метою поліпшення їх матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту, пов’язаного з тяжкими хворобами, а також особам які є учасниками АТО, громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації, учасникам бойових дій в Афганістані, особам реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,  особам  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА організовувати вітання з виплатою одноразової грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 90, 100  і більше років, особам, які  опинились в складному  матеріальному становищі  надається одноразова грошова матеріальна допомога, а також матеріальна допомога на поховання  громадян, які на день смерті не досягли пенсійного віку та не працювали,

 

 

 

не перебували на військовій службі, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не мали родичів, які могли б їх поховати.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

          Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо удосконалення соціального захисту, підвищення ефективності системи соціальної допомоги мешканцям Золотниківської громади, здійснення заходів спрямованих на надання підтримки  соціально незахищених верств населення.

          Реалізація Програми здійснюється шляхом попереднього розгляду питання можливості призначення матеріальної допомоги, призначення допомоги та її подальшої виплати в порядку, визначеному Положенням про порядок призначення одноразової матеріальної допомоги мешканцям населених пунктів Золотниківської сільської ради.

          Адресна одноразова грошова матеріальна допомога надається по Програмі у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки.        

         У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням сільської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

         Виплата матеріальної допомоги проводиться через установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки.

 

Ресурсне забезпечення Програми  надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки

 

                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

590,00

1 172,2

1 225,6

2 987,8

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

590,00

1 172,2

1 225,6

2 987,8

 

           5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

            Завдання Програми – спрямування коштів місцевого бюджету на вирішення соціальних проблем окремих категорій населення, надання адресної цільової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення населених пунктів Золотниківської сільської ради.            

          Очікуваними результатими реалізації програмних заходів є

    1. Поліпшення матеріального, фізичного, соціального та психологічного стану особливо вразливих верств населення територіальної громади.

 

 

 

         2. Зменшення соціальної напруги серед населення громади викликаною несприятливими соціально-економічними чинниками.

         3. Збільшення довіри мешканців територіальної громади до місцевої влади.

Заплановані  результативні  показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

Видатки загального фонду на надання матеріальної допомоги

тис.грн.

2 987,8

2 987,8

590,0

1 172,2

1 225,6

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

1.

Кількість осіб, які отримали матеріальну допомогу

осіб

268

268

232

283

291

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

1.

Середній розмір виплати на одного отримувача

тис.грн.

3,45

3,45

2,5

4,1

4,3

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

1.

Питома вага проведених видатків до запланованих

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та завдання Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

2025р.

1

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги на поховання

Відділ соціального захисту населення

Золотниківської сільської ради,

відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

14,0

20,0

26,0

60,0

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги мешканцям Золотниківської громади, здійснення заходів спрямованих на надання підтримки  соціально незахищених верств населення

вартість витрат на надання  одноразової  матеріальної допомоги особам, які є учасниками афганської війни

21,0

35,0

35,0

91,0

вартість витрат на надання  одноразової  матеріальної допомоги учасникам АТО, громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації

369,0

800,0

820,0

1 989,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які проходять довгострокове лікування

118,0

160,0

180,0

458,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які проходять довгострокове лікування  (фенілкетонурія)

25,0

25,0

25,0

75,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які проходять довгострокове лікування  (вроджена оперована компенсована термінальна глоукома)

25,0

25,0

25,0

75,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які проходять довгострокове лікування  (хронічний остеомієліт) Дворняк Максим Тарасович 2012р.н.

-

25,0

25,0

50,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які проходять довгострокове лікування  (відшкодування вартості проїзду хворого на гемодіаліз до лікувально-профілактичного закладу)

-

55,0

62,4

117,4

вартість витрат на надання одноразової грошової  матеріальної допомоги  громадянам, яким виповнилося 90 та 100 років

8,0

10,0

10,0

28,0

вартість витрат на надання одноразової  матеріальної допомоги особам, реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,  особам  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА

 

7,2

 

7,2

7,2

21,6

вартість витрат на надання одноразової грошової  матеріальної допомоги особам, які  опинились в складному  матеріальному становищі

2,0

10,0

10,0

22,0

витрати на послуги банку

0,8

0

0

0,8

Всього

 

 

590,0

1 172,2

1 225,6

2 987,8

 

                           

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

 

     Організація виконання Програми покладається на відділ соціального захисту населення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради.

     Контроль за виконанням Програми здійснює відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності Золотниківської сільської ради, постійна комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .     

 

 

 

 

        

 

                

    Секретар сільської ради                                                                 Світлана  ФЕЦАН

 

 

                                                                               Додаток 

                                                               до рішення Золотниківської

                                                               сільської ради

                                                               15.12.2023 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

надання одноразової матеріальної допомоги жителям Золотниківської громади на 2023-2025 роки

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги для підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян.

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають на території Золотниківської сільської ради.

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточний рік за класифікацією видатків: 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява жителя громади  на ім’я Золотниківського сільського голови.

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

 

2.1 Заява про надання матеріальної допомоги з відповідними додатками приймається у відділі соціального захисту населення та реєструється  відповідальною особою з реєстрації вхідної документації. У разі, якщо громадянин за станом здоров’я не має можливості звернутися особисто, то із заявою звертається один із членів його сім’ї. У випадку, якщо лікування або надання допомоги потребують неповнолітні діти, то заяву подає один із батьків або опікунів.

            Після розгляду сільським головою, заява  з резолюцією передається  на опрацювання комісії.

          2.2. Матеріальна допомога надається :

1) на поховання  громадян, які на день смерті не досягли пенсійного віку та не працювали, не перебували на військовій службі, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не мали родичів, які могли б їх поховати (за заявою родичів, сусідів, тощо);

2) учасникам бойових дій в Афганістані, особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації;

3) особам, які у зв’язку з тяжкими хворобами потребують довготривалого лікування, невідкладного операційного втручання;

4) громадянам, яким виповнилося 90 та 100 років;

5) особам реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,  особам,  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА;

6) особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха;

7) в інших особливих обставинах, які об'єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно, без сторонньої допомоги.

У разі смерті заявника або особи, в інтересах якої подано заяву, у період розгляду такої заяви, матеріальна допомога надається родичам померлого.

           2.3. Для розгляду питання про надання матеріальної допомоги обов’язково  надаються наступі документи:

На поховання:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника;

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- пред’являється оригінал та надається копія свідоцтва про смерть або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;

- довідка для отримання допомоги на поховання;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

Учасникам бойових дій в Афганістані:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника (та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера(та члена сімї);

- довідка про склад сімї(за необхідності);

- пред’являється оригінал та надається копія посвідчення учасника бойових дій;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

Учасникам бойових дій учасникам АТО:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника (та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера(та члена сімї);

- довідка з військової частини про участь в антитерористичній операції;

- пред’являється оригінал та надається копія посвідчення учасника бойових дій;

- довідка про склад сімї(за необхідності);

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

Громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника(та члена сімї);

-пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера(та члена сімї);

- довідка військової частини про  мобілізацію до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації;

- пред’являється оригінал та надається копія посвідчення учасника бойових дій (при наявності);

- довідка про склад сімї(за необхідності);

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

На лікування:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника(та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера(та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається свідоцтва про народження (у випадку, якщо Допомоги потребують діти заявника);

- довідку про склад сім’ї(за необхідності);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки лікарсько-консультативної комісії або лікувального закладу про стан здоров’я, інвалідність, направлення на лікування, результати обстеження тощо, засвідчена належним чином;

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

Громадянам,яким виповнилося 90 та 100 років:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника(та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера(та члена сімї);

- довідка про виплату матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 90 та 100 років;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

Особам реабілітованим, особам  на яких  поширюється статус ветеранів   ОУН-УПА

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника(та члена сімї);

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- пред’являється оригінал та надається копія посвідчення реабілітованих, посвідчення ветерана ОУН-УПА;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

На подолання наслідків пожежі:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника;

-пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- пред’являється оригінал та надається копія акту про пожежу, складеного пожежною частиною;

- пред’являється оригінал та надається копія видаткових накладних, товарних чеків чи інших рахунків, сплачених на відновлення матеріальної шкоди, завданої під час пожежі (в разі наявності);

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку.

На подолання наслідків стихійного лиха:

- пред’являється оригінал та надається копія паспорта заявника;

- пред’являється оригінал та надається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія акту обстеження домоволодіння після стихійного лиха;

- пред’являється оригінал та надається копія видаткових накладних, товарних чеків чи ін. рахунків, сплачених на відновлення матеріальної шкоди, завданої під час стихійного лиха(в разі наявності);

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

- номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку;

- пред’являється оригінал та надається копія страхового полісу (в разі наявності).

         Для села Золотники акт обстеження матеріально-побутових умов складається депутатом округу, де проживає заявник та сусідами.

         В інших населених пунктах, акт обстеження матеріально-побутових умов складається відповідним старостою, одним депутатом та сусідами.

        2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається індивідуально в кожному окремому випадку, з урахуванням обставин, що склалися.

        2.5. Допомога надається:

1.  На поховання  - 2 000,00 грн.;

2. Учасникам бойових дій в Афганістані - 5 000,00 грн.;

3. Особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції,  громадянам (членам їх сімей), мобілізованим до ЗСУ для захисту України від збройної агресії російської федерації - у розмірі 5 000,00 грн.;

4. Особам онкохворим - у розмірі   3 000,00 грн.;

5. Особам, які перебувають на довгостроковому лікуванні - у розмірі 1 000,00 грн.;

6. Особам із хворобою  - фенілкетунорія - у розмірі 25 000,00 грн.;

7. Особам із хворобою  - вроджена оперована компенсована термінальна глоукома - у розмірі 25 000,00 грн.;

8. Особам із хворобою  - хронічний остеомієліт для Дворняк Максима Тарасовича 2012р.н. - у розмірі 25 000,00 грн.;

9. Відшкодування вартісті проїзду особам із хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах 2024р.- 55 000,00 грн., 2025р.- 62 400,00 грн.;

10. Особам, яким виповнилося 90 та 100 років -  1 000,00 грн. ;

11. Особи, які були реабілітовані - у розмірі 1 200,00 грн.;

12. Особам  на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА - у розмірі

      6 000,00 грн.;

13. Особам, які потерпіли внаслідок стихійного лиха - у розмірі 1 000,00 грн.

          2.6. Матеріальна допомога надається не частіше одного разу на рік. У виключних випадках  матеріальна допомога може бути надана повторно при наявності аргументованих документів, але не більше двох разів на рік.

          Питання повторного призначення матеріальної допомоги вдруге розглядається в кінці року на засіданні чергової сесії.

         2.7. В окремих випадках громадянам, які опинилися в особливо складних життєвих обставинах, про що зазначається в заяві, матеріальна допомога може призначатися в більшому розмірі, встановленого п.2.5. даного Положення.

     Питання збільшення розміру  матеріальної допомоги розглядається та встановлюється рішенням сесії сільської ради.

        2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні комісії з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

  •  невідповідності поданих документів;
  •  перешкоджання або відмови від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;
  •  подання заявником недостовірної або неповної інформації щодо себе, членів своєї сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним;
  • повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.7 даного Положення).

 

Розділ 3. Заключні положення

 

        3.1.Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської  сільської ради здійснює виплату грошової матеріальної допомоги згідно розпорядження сільського голови.

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                         Світлана ФЕЦАН

 

                                       

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь