Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження програми підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах на території Золотниківської сільської ради на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 15:37
Кількість переглядів: 100

                                                

 

Фото без опису

 

 

 

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  20 грудня  2022 року  №   1991                                                                   

 

 

Про затвердження програми

підтримки сімей з дітьми, які

перебувають в складних життєвих

обставинах на території

Золотниківської сільської ради

на 2023-2025 роки

 

Відповідно до  законів України: «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,  «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Золотниківська сільська рада

В И Р І Ш И ЛА:

 

      1. Затвердити програму підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах на території Золотниківської сільської ради на 2023-2025 роки (далі - Програма), що додається.

     2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

       Сільський голова                                                            Данило БУГАЙ

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                  

 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     рішенням Золотниківської сільської ради

      20 грудня  2022 року  №  1991

 

 

ПРОГРАМА

підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах на території Золотниківської сільської ради

на 2023-2025 роки

 

  1. Паспорт  програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 166/1  від 29.11.2022 рік «Про розроблення  місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник Програми

Центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради

4.

Відповідальні виконавці

Програми

Центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради

5.

Учасники Програми

 

Центр НСП, служба у справах дітей Золотниківської сільської ради, відділення поліції; старостинські округи; громадські організації, відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023 – 2025 роки

 

етапи виконання

І етап – 2023 рік в сумі 60,00 тис.грн.

ІІ етап – 2024 рік  в сумі 65,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2025 рік в сумі 75,00 тис.грн.

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

200,00 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

200,00 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Програма розроблена згідно з вимогами чинного законодавства України. Робота з сім’ями здійснюється згідно постанов Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)».

Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Сьогодні настало чітке розуміння у суспільстві в цілому щодо зміцнення інституту сім¢ї.

Причини, з яких діти часто стають безпритульними, це: сімейні проблеми, неспроможність та безвідповідальність батьків щодо виховання власних дітей, різноманітні правопорушення та інші складні життєві обставини.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.

Програма спрямована на організацію та проведення соціальної роботи з сім’ями з дітьми та покликана у першу чергу усунути або ж мінімізувати складні життєві обставини у сім’ях. Соціально-профілактична робота спрямована на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей з дітьми, виявлення сімей, які вже опинилися з різних причин в складних життєвих обставинах.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є: забезпечення системної та комплексної політики у сфері сімей з дітьми, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях або в яких існує реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей. Підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів місцевого  самоврядування, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства, захист та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, особам, які постраждали від насильства в сім’ї; здійснення комплексних заходів  щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також визначення  зазначених обсягів  фінансування заходів.

 

Основні напрями виконання Програми - раннє виявлення, мінімізація сімей СЖО, завдяки профілактичним заходам, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з сімей учасників АТО; діти, батьки яких мобілізовані до ЗСУ; діти з особливими потребами;   профілактика раннього соціального сирітства, організація та здійснення соціально-профілактичної роботи.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

Виконання завдань цієї Програми дасть змогу забезпечити зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, збільшення кількості наданих соціальних послуг для таких категорій, як: діти, які опинилися  у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом Центру та дітей з сімей учасників АТО; діти, батьки яких мобілізовані до ЗСУ; діти з особливими потребами; діти-сироти; діти, що залишилися без батьківського піклування; діти із прийомних, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей.    

    Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки.

Ресурсне забезпечення Програми підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах на території Золотниківської сільської ради на 2023-2025 роки

                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

60,00

65,00

75,00

200,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

60,00

65,00

75,00

200,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Реалізація даної Програми дозволить:

  • збільшити кількість сімей, які мінімізували та подолали складні життєві обставини;
  • зменшити статистику негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, підвищити рівень обізнаності дітей та дорослих із питань негативного впливу на організм алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;
  • забезпечити соціальну підтримку, реабілітацію   та інтеграцію осіб з особливими потребами в суспільстві;
  • активізувати життєву позицію громадян, звільнених з місць позбавлення волі, або внутрішньо переміщених сімей;
  • підвищити авторитет сім’ї, зміцнити сімейні цінності, допомогти в подоланні складних життєвих умов;
  • надавати якісні соціальні послуги;
  • покращити якість здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та не в змозі подолати їх самостійно; дітей з сімей учасників АТО; дітей, батьки яких мобілізовані до ЗСУ; дітей з особливими потребами.

Результативні показники Програми на 2023 -2025 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг видатків на проведення регіональних заходів

тис.грн.

200,00

200,00

60,00

65,00

75,00

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

1.

Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім`ї

од.

12

12

4

4

4

2.

Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім`ї

осіб

740

740

240

250

250

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

1.

Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім`ї

грн.

16,7

16,7

15,0

16,25

18,75

2.

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім`ї одного учасника

грн.

270

270

250

260

300

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

1.

Питома вага придбаних продуктових наборів, до запланованих

%

100

100

100

100

100

                                                                     

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2023-2025 роки                                                                                                                                                   

Програма підтримки сім’ї, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах на території Золотниківської сільської ради на  2023-2025 роки

№ з/п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Місцекий бюджет

Благодійні внески

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Сімейна та молодіжна політика, як пріоритетний засіб запобігання складним життєвим обставинам сімей з дітьми, профілактика негативних явищ

1

Забезпечувати надання соціальних послуг відповідно до державних соціальних стандартів  Організаційне забезпечення діяльності соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

2023 –

2024 –

        2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Комплексне вирішення питань захисту сімей з дітьми

2

Здійснення соціальної роботи з сім'ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, через забезпечення їх раннього виявлення у населених пунктах шляхом проведення виїзної роботи та відвідування сімей, здійснення актів оцінки потреб дітей та їх сімей, постановки їх на облік, вивчення їх потреб,  планування та визначення методів допомоги, надання їм соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм спектру соціальних послуг.

2023 –

2024 –

        2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Виявлення сімей у СЖО, створення реєстру для моніторингу та спостереженням за динамікою змін на підвідомчій території, надання необхідної допомоги та забезпечення належного соціального обслуговування потребуючих на території громади, облік та супровід сімей з дітьми,  які опинилися у складних життєвих обставинах. Подолання або мінімізація складних життєвих обставин

3

Надання відповідних соціальних послуг членам сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо проблем насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення Забезпечення соціальної роботи спільно із реабілітаційними закладами щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей з дітьми, які зазнали жорстокості та насильства, здійснення соціально-профілактичної роботи з членами сімей з метою створення умов для повернення дітей до біологічної сім’ї.

2023 –

2024 –

        2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Надання соціально-психологічної допомоги жертвам насильства

4

Профілактика раннього соціального сирітства, поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, попередження фактів раннього соціального сирітства. Забезпечення соціально-психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти.

2023 –

2024 –

        2025

 

 

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Інформованість про соціальні послуги.

Зменшення кількості дітей, залишених матерями. Соціально-психологічна підтримка батьків

5

Здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО): здійснення оцінки потреб та забезпечення соціальним супроводом (у разі потреби); надання психологічної, юридичної, соціальної, інформаційної допомоги.

2023 –

2024 –

       2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Інформованість про соціальні послуги, соціально-психологічна підтримка

6

Здійснення соціальної роботи з учасниками антитерористичної операції (АТО) та їх сім’ями: проведення оцінки потреб сімей, учасників АТО та сімей загиблих військовослужбовців; забезпечення соціальним супроводом (у разі потреби) сімей, мобілізованих до ЗСУ; надання психологічної, юридичної, соціальної підтримки, соціальна адаптація учасників АТО та мобілізованих.

2023 –

2024 –

       2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Інформованість про соціальні послуги, соціально-психологічна підтримка

7

Здійснення соціальної роботи з сім’ями з дітьми з інвалідністю та членами їх сімей.  Інтеграція в суспільство дітей з особливими потребами. Проведення акції до Дня дітей з інвалідністю.

2023 –

2024 –

        2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

              

                 9000

               10000

11500

                    

  9000              10000

11500

 

Соціальна адаптація та соціальна підтримка осіб з інвалідністю

8

Соціальна адаптація, облік дітей, які засуджені до покарань не пов’язаних із позбавленням волі, звільнених від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. .Надання соціальних послуг особам, які перебувають у конфлікті з законом: ведення постійного банку даних; соціальний супровід (у разі потреби); надання психологічної, юридичної та соціальної підтримки.

2023 –

2024 –

       2025

Центр НСП Золотниківської с.ради.

Не потребує

Не потребує

 

Соціальний патронаж осіб, що повернулись  з  місць позбавлення волі та умовно-засуджених

9

Здійснення соціальної роботи з особами із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, в т.ч. з числа випускників інтернатних закладів. Надання якісних соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за місцем їх проживання. Соціальна адаптація, соціальний супровід осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( за потребою), зокрема випускників інтернатних закладів, організація наставництва над такими особами та підготовка їх до самостійного життя.

2023 –

2024 –

       2025

 

Не потребує

Не потребує

 

Соціальна адаптація та соціальна підтримка осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10

Соціальна підтримка ВIЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей. Проведення просвітницької роботи для цільових груп, осіб, в т.ч. серед молоді, з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом і ВІЛ, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Проведення акцій «Молодь проти наркоманії, злочинності, насильства».  Розробка листівок з питань відповідального батьківства, підготовки молоді до сімейного життя,  пам’ятки з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, СНІДу, наркоманії, ВІЛ-інфекції, соціально небезпечних  захворювань, насильства та іншої соціальної тематики. Поширення соціальної реклами у ЗМІ 

2023 –

2024 –

        2025

 

 

 

 

 

Надання соціально-психологічної підтримки Доступність населення до отримання інформації  з соціальної  та профілактичної  тематики Покращення інформованості населення з питань профілактики негативних явищ

11

Проведення Акції «Пасхальний кошик» до Великодніх свят для сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом Центру та дітей з сімей, батьки яких мобілізовані до ЗСУ та сімей з дітьми учасників АТО

2023 –

2024 –

        2025

 

18000

19500

23500

18000

19500

23500

 

Комплексне вирішення питань захисту сімей з дітьми

12

Проведення Акції до Дня боротьби з тютюнопалінням - 31 травня

2023 –

2024 –

       2025

 

Не потребує

Не потребує

 

Популяризація здорового способу життя

13

Проведення Акції «Діти мають права» 1 червня -  до Міжнародного дня захисту дітей з числа дітей, які перебувають під соціальним супроводом Центру НСП Золотниківської сільської ради

2023 –

2024 –

         2025

 

3000

3000

3000

3000

3000

3000

 

Комплексне вирішення питань захисту сімей з дітьми

14

Проведення Акції до Дня Святого Миколая для дітей, які опинилися  у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом Центру та сімей з дітьми, батьки яких мобілізовані до ЗСУ та дітей з сімей учасників АТО (закупівля подарунків)

2023 –

2024 –

        2025

 

30000

32500

37000

30000

32500

37000

 

Комплексне вирішення питань захисту сімей з дітьми

15

Участь у проведенні державно-громадських операціях та рейдах щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток. Зима. Канікули”,  “Діти Золотниківщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, “Літо” та ін..

2023 –

2024 –

       2025

 

Не потребує

Не потребує

 

Недопущення перебування  дітей в закладах   у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів

 

Всього

2023 –

2024 –

        2025

 

60 000

65 000

75 000

60 000

65 000

75 000

 

 

                     

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

   Координацію і контроль щодо виконання заходів, визначених програмою, здійснює центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради.

    Виконавці інформують про хід реалізації програми центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради щороку до 15 січня (починаючи з 2024 року) упродовж 2023-2025 років.

    Узагальнену  інформацію про стан виконання заходів програми центру надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради подає відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради щороку до 20 січня упродовж терміну дії програми.

Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та чинної нормативно-правової бази.

    В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

 

 

              

Секретар сільської ради                                                           Світлана ФЕЦАН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь