A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження «Програми відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Золотниківської територіальної громади на 2021 - 2023 роки»

Дата: 30.01.2024 15:36
Кількість переглядів: 25

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА   СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23  квітня  2021 року     № 457

с.Золотники                           

 

 Про затвердження «Програми відшкодування

пільг з оплати послуг зв’язку окремим

категоріям громадян  Золотниківської

територіальної громади

на 2021 - 2023 роки»

 

      Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя ГОЛОВАТОГО, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  керуючись п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.20 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям населенняЗолотниківська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

  1. Затвердити «Програму відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Золотниківської територіальної громади                             на 2021 - 2023 роки» (далі – проєкт  Програми), що додається.
  2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

                    Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                         Затверджено

рішенням Золотниківської сільської ради

           від  23 квітня 2021 року № 457

 

 

ПРОГРАМА

відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Золотниківської територіальної громади                            

на 2021 - 2023 роки

  1. Паспорт  програми

1.

Ініціатор розроблення

програми

Золотниківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 48  від 12.04.2021рік «Про розроблення  місцевих/регіональних програм»

 3.

Розробник програми

Золотниківська сільська рада

4.

Співрозробники програми

Золотниківська сільська рада,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Золотниківська сільська рада

6.

Учасники   програми

Золотниківська сільська рада,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради,

ПАТ «Укртелеком»

7.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

 

етапи виконання

І етап – 2021 рік в сумі 20,60 тис.грн.

ІІ етап – 2022 рік  в сумі 14,40 тис.грн.

ІІІ етап – 2023 рік в сумі 15,00 тис.грн.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

50,00 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

50,00 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

          Програма розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», інших нормативно-правових актів. Дана Програма спрямована на фінансування пільговим категоріям населення на послуги зв’язку. Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян, зокрема, фінансування пільг дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.     
    З 01 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органами місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава, зокрема за користування квартирним телефоном. 

 

3. Визначення мети Програми

 

      Метою  Програми є соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом фінансування пільг на оплату послуг зв'язку за користування  телефонами по  Золотниківській ТГ   за рахунок коштів місцевого бюджету.

         

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

Для вирішення даної проблеми, керуючись законодавством України, розроблені заходи, спрямовані на фінансування пільг на оплату послуг зв’язку окремих категорій громадян та інших пільг. Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки.        

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Золотниківської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2021

2022

2023

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

20,60

14,40

15,00

50,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

20,60

14,40

15,00

50,00

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

          Основним завданням Програми є надання соціальних гарантій окремим категоріям громадян  відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку по Золотниківській територіальній громаді.

Порядок   відшкодування витрат  за надані телекомунікаційні послуги  пільговій категорії громадян  по Золотниківській ТГ на  2021-2023 роки (додаток 1).

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням

Золотниківської сільської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

 

     Програма забезпечить соціальну підтримку пільгових категорій громадян. На обліку в Золотниківській сільській раді перебуває 27 осіб пільгових категорій, в тому числі відповідно до законів України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 25 осіб, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 2 особи. Фінансування пільг та компенсацій надасть можливість забезпечити виконання державних соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства України. Таким чином, завдяки реалізації заходів Програми буде досягнута основна мета - соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом фінансування пільг на оплату послуг зв'язку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативні показники Програми на 2021 -2023 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

Загальна сума коштів на виконання заходу,

тис.грн.

50,00

50,00

20,60

14,40

15,00

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

2.

Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),

осіб

27

27

27

27

27

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

3.

Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном),

грн.

51,4

51,4

63,00

44,0

46,0

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

4.

Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги,

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2021-2023 роки                                                                   

з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2021р.

2022р.

2023р.

1.

Забезпечення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають пільги на послуги зв’язку учасники війни, учасники бойових дій, членам сім’ї загиблих ветеранів війни,   осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (ІІ категорії)

 

Заборгованість за ІІ півріччя 2020 року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

Кошти  бюджету територіальної громади

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,60

14,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

41,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,60

Покращення соціального захисту учасників війни, учасники бойових дій,

членам сім’ї загиблих ветеранів війни,   осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи(ІІ категорії)

 

Всього

 

 

20,60

14,40

15,00

50,00

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

      Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Золотниківська сільська рада.

                   

 

              

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

Додаток №2

 до  Програми

 

 

Порядок

відшкодування витрат  за надані телекомунікаційні послуги  пільговій категорії громадян  Золотниківської ТГ  на  2021-2023 роки

 

         

Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з місцевого бюджету на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги  пільговій категорії громадян  , які мають на це право.

Порядок передбачає проведення відшкодування  витрат  за надані телекомунікаційні послуги  пільговій категорії громадян , які мають таке право відповідно до законів України „ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”, „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, „ Про жертви нацистських переслідувань”, „ Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист ”, „ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”.

Відшкодування   витрат  за надані телекомунікаційні послуги     проводиться щомісячно на підставі актів форми „2-пільга” у паперовому та електронному вигляді та форми „3-пільга”, наданих підприємством (організацією), яка надала послуги з встановлення телефонів та зв’язку (до 05 числа місяця, наступного за звітним) до відділу бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь