Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Звіт про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг працівниками Центру надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради

Дата: 06.07.2023 14:43
Кількість переглядів: 150

 

   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості  соціальних послуг», у відповідності до наказів Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 року № 335 «Про Зміни до Державного стандарту догляду вдома» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам цих послуг та потребам їх отримувача, забезпечення якісних соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників, покращення якості надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома».

  Наказом директора центру від 31.05.2023 року № 54 «Про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг працівниками Центру надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради» створено комісію з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, затверджено  план роботи комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг, розроблення анкет для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу. Протягом червня проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг працівниками Центру НСП Золотниківської сільської ради.

   Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага отримувачів соціальної послуги, професійність.

  У центрі функціонують два структурні підрозділи:

           - відділення соціальної допомоги вдома;

           - відділення соціальної роботи з особами/сім’ями.                  

  Протягом І півріччя 2023 року фактично надано соціальних послуг– 637 особам, з них 133 по догляду вдома, а інші у відділенні соціальної роботи з особами/сім'ями.

  Відділення соціальної роботи з особами/сім'ями надавало послугу соціального супроводу 9 сім'ям, це 41 особа. Фахівцем проведено наступні заходи, а саме: інформаційних – 480 ( 252 з них за журналом одноразових послуг); соціально-педагогічних - 99; соціально-медичних - 5; юридичних – 0; психологічних - 5; соціально-економічних – 2, у яких охоплено 87 сімей; консультування – 8 осіб.

   Фахівцем Центру НСП проводилась робота з 9 сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, у яких проживає 27 дітей. Протягом згаданого періоду цим сім’ям та особам інших категорій надано соціальні послуги.

З початку року фахівцем Центру НСП проведено  77 актів оцінки потреб різних категорій, проводилась профілактична робота щодо вчинення домашнього насильства з 21 особою, проведено 63 виїзди по сім’ях СЖО.

   Центром НСП здійснюється облік сімей АТО (15), в яких виховується 27 дітей, здійснено 3 акти оцінки потреб, батьки яких перебували в зоні проведення антитерористичної операції, заведено нових 44 картки отримувачів соціальних послуг, з 91 особами проведено роботу за карткою обліку роботи із сім’єю. Даним сім’ям надано соціальні послуги. 19 особам ВПО було надано інформаційну послугу. 13 дітей з числа сімей, які отримують послугу соціального супроводу приймали участь у акції до Дня захисту дітей. До Великодня Центр надання соціальних послуг Золотниківської сільської ради проводив акцію «Пасхальний кошик» для 59 сімей з категорії мобілізованих, учасників АТО та дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 26 дітей з інвалідністю. Всі учасники отримали продуктові набори.

  Фахівцем з соціальної роботи Центру НСП проводилась соціально профілактична робота з 21 особами щодо яких надійшла інформація від ГУНП в Тернопільській області ТРУП ВП № 3 (м. Теребовля) Забезпечується проведення соціально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження насильства та жорстокого поводження стосовно дітей. Заходи проводяться групового та індивідуального характеру серед сімей кризових категорій, громадян населених пунктів Золотниківщини, в учнівських колективах. 

   Фахівцем із соціальної роботи Центру НСП з початку року здійснено 7 інформаційно-просвітницьких заходів у 5 ЗОШ громади. Заходами по ЗОШ громади охоплено 126 дітей.

  Надано за журналом одноразових послуг 252 соціальні послуги особам, які звертались до Центру НСП Золотниківської сільської ради.

  У відділенні соціальної допомоги догляду вдома протягом півріччя 133 особи отримували соціальну послугу догляд вдома. 9 осіб 5 групи рухової активності, 30 – 4, інші  - 3  групи. Серед них 45 чоловіків, 88 жінок, 16 інвалідів дитинства, 2 учасники Великої Вітчизняної війни, 1 учасник бойових дій, 6 дітей війни, 14 вдів, 16 інвалідів з/з. Отримувачі соціальної послуги отримали 34629 заходів: допомога в  самообслуговуванні, допомога у веденні домашнього господарства, організація взаємодії з іншими фахівцями та службами, допомога в отриманні безкоштовної правової допомоги, допомога в оформленні документів. Фахівцем здійснено 104 акти оцінки потреб. Центр надає платні соціальні послуги. Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються рішенням сесії Золотниківської сільської ради. Протягом згаданого періоду платні соціальні послуги отримали 11 осіб.  

Відповідно до плану роботи по проведенню внутрішньої оцінки якості соціальних послуг для вивчення думки отримувачів соціальних послуг щодо якості їх надання, було зроблено аналіз анкетування, проведеного під час внутрішнього оцінювання. Метою анкетування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги «догляду вдома».

  В анкетуванні та опитуванні взяли участь 128  отримувачів  соціальних послуг. Рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - 97%.

  Протягом І півріччя 2023 року за отриманням послуги «догляд вдома» звернулося - 5 осіб і вони отримали послугу «догляд вдома». Рішення щодо надання цих послуг громадянам, які звернулися за отриманням соціальних послуг приймалися своєчасно, у встановлені строки.

  Всі особові справи підопічних містять договір про надання соціальних послуг, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючий  індивідуальний план. Індивідуальні плани надання соціальних послуг відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг, з урахуванням групи рухової активності. Індивідуальний план складений за формою згідно з додатком до Державних стандартів «догляду вдома».

  Складені індивідуальні плани переглядаються один раз на рік. Але, під час моніторингу та проведення внутрішньої оцінки виявлено у 2 отримувачів надання соціальної послуги «догляду вдома» необхідність в коригуванні індивідуального плану. 

  Значна увага приділялася внутрішній оцінці якості надання соціальних послуг. Для цього проводились перевірки роботи соціальних робітників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг.

В 2023 році було проведено 11 перевірок надання соціальної послуги «догляду вдома» з виїздом за місцем проживання отримувачів, в телефонному режимі – 24.

  В ході перевірок соціальних робітників були отримані позитивні відгуки від отримувачів соціальних послуг щодо роботи. Постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання соціальних послуг в центрі.  

  Крім перевірки якості надання соціальних послуг проводилося опитування та спостереження за процесом надання соціальної послуги. Протягом І півріччя 2023 року проведено 128 опитувань.

  Письмових скарг зі сторони отримувачів соціальних послуг протягом І півріччя 2023 року не надходило. Усна скарга стосовно недотримання графіка відвідувань соціальним робітником та непорозуміння між підопічним та соціальним робітником, були вирішені терміново.  

  Відгуки отримувачів соціальних послуг фіксувалися в актах перевірок соціальних робітників.                               

  Проблемним питанням є часте психологічне навантаження та важка фізична праця.

  Щомісяця соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома здійснюється моніторинг/поточне оцінювання результатів надання соціальної послуги «догляду вдома» відповідно до встановленої форми.

   Таким чином, оцінка результатів аналізу опитування отримувачів соціальної послуги «догляду вдома», показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальних послуг, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.

  Проаналізувавши  думку  отримувачів  соціальних послуг: «догляду вдома» можна зробити висновок, що: показники, як адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, результативність та своєчасність повністю задовольняють потреби отримувачів  –96%

 Власного приміщення центр немає. Розташований у приміщенні Золотниківської сільської ради, має зручне транспортне сполучення. Будівля обладнана пандусом. Центр знаходиться на 1 поверсі, що є доступним для маломобільних груп, безперешкодним доступом для відвідувачів. Приміщення відповідають санітарним та протипожежним нормам.

  На сторінці Золотниківської сільської ради   висвітлюється інформація щодо проведення заходів.

  Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус добре»).

  В ході опитування не було виявлено негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони працівників центру до отримувачів соціальних послуг. Також, не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони працівників. Що стосується критерію «дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг», то посадовими обов’язками працівників центру передбачено пункт, згідно якого працівники повинні дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання посадових обов’язків, не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг. Фактів не коректного ставлення до отримувачів соціальних послуг, розголошення їх персональних даних не виявлено.

  Професійність. Відсотковий еквівалент складає 100%. Штатний розпис працівників центру сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України.

  Розроблені та затверджені посадові інструкції. Працівники володіють знаннями, навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги».

  В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка. Працівники центру щорічно проходять обов’язковий медичний огляд, в наявності є особисті медичні картки.

  Розроблений інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги.

  Центр забезпечений необхідним обладнанням.

  Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

     Кількісний показник соціальних послуг «догляд вдома», відповідає статусу «добре».

       Таким чином, діяльність відділення соціальної допомоги вдома оцінена за статусом «добре». 

У 2023 році в центрі планується провести ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальних послуг і підвищення якості надання соціальних послуг, а саме:

            1.Забезпечувати доступність соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб громадян.

            2.Здійснювати підвищення кваліфікації працівників на робочих місцях, у тому числі, підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання та атестації.

            3. Проводити моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг для забезпечення розвитку доступності, прозорості їх надання, стимулювання працівників, які надають соціальні послуги, до підвищення їх якості.

           4. Брати участь у пілотних проектах з метою залучення додаткових коштів для надання якісних соціальних послуг.

 

 Директор Центру                                                                           Надія ДУДАР

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь