Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Звіт про проведення зовнішньої та внутрішньої оцінки якості та моніторингу соціальних послуг по центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради

Дата: 01.07.2021 15:46
Кількість переглядів: 531

   На  виконання  наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», розпорядження сільського голови Золотниківської сільської ради від 02.06.2021 року № 82-1 та наказу директора центру від  01.06.2021 року № 78 «Про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг по центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради Тернопільського району  була проведена робота  з проведення зовнішньої та внутрішньої оцінки якості (далі оцінка) та моніторинг соціальних послуг. Робота проводилась  протягомчервня  2021 року.

Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено наступні заходи:

1. Призначено відповідальним за  проведення моніторингу та якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу  директора центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради Дудар Н.Є.;

 • затверджено склад комісії з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені:
 • заступник голови з питань діяльності органів виконавчої влади – Головатий В.І.;
 • секретар виконавчого комітету – Михайловська Г.І.;
 • секретар сільської ради -  Фецан С.Н.
 • директор центру - Н.Є. Дудар, працівники Центру Баярова О.М., Пелехата Н.М., Модна Г.Р., Бойківська Г.П.
 • старости старостинських округівта депутати населених пунктів Золотниківської с/р (за згодою).
 1. Затверджено  план  проведення  оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома.

У Центрі створено журнал для реєстрації звернень та скарг. За період  проведення моніторингу скарг не було зареєстровано..

 За результатами моніторингу 78 % соціальних робітників одержали «добру» оцінку, а 22 % - «задовільну». Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність, та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради використовував такі методи оцінки: анонімне опитування шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації надання соціальної послуги догляду вдома, співбесіди, двохтелефонних опитування, аналіз звернень.

В опитуванні взяли участь 142 отримувачів  соціальної послуги догляду  вдома, 20 з них на платній основі. Проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома  працівниками центру здійснено шляхом відвідування отримувачів соціальних послуг. УЦентрі щомісяця проводяться наради із соціальними робітниками, на яких надається оцінка їх роботи. За результатами зовнішньої та внутрішньої оцінки надання соціальних послуг4 (22%) соціальних робітників одержали оцінку «відмінно», 10 робітників (56% -«добре», а 4 соціальних робітники,22% -  оцінку «задовільно».Члени комісії зробили зауваженняокремим соціальним робітникам щодо виконання посадових обов’язків.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.За результатами перевірки щодо обслуговування громадян населених пунктів Золотниківської ТГ комісія визнала роботу соціальних робітників Центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради «доброю». Соціальні робітники добре виконують свої посадові обов’язки: допомагають громадянам у веденні домашнього господарства, у самообслуговуванні, здійснюють побілку, косять подвір’я, надають психологічну підтримку отримувачам соціальних послуг. Отримувачі соціальних послуг зауважень до них не мають. Серед отримувачів послуг 5 учасників війни, 18 дітей війни, 36 інвалідів.

  Адресність та індивідуальний підхід  (99%): згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби у  соціальних послугах. Особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.  Але у одного соціального робітника у справах щене завершено  повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність (95%): згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, опитані підопічні задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання.

Своєчасність (100%):  рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається керівником у термін визначеним Державним стандартом догляду вдома.

 Коефіцієнт ефективності роботи центру 100% ( за І півріччя 2021 рік обслужено 142). Нових звернень з проханням на обслуговування за 2021 рік було 24. Всі прохання задоволені.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість (85%): розташування Центру знаходиться   в центрі села із зручним транспортним сполученням,  в приміщенні сільської ради. Біля приміщення є майданчик для паркування автомобілів.  Кабінет відділення  знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі. Є пандус, що  є необхідною для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На жаль Центр не має таблички з написом, не забезпечений стендами з необхідними документами, зразками, буклетами.  

Зручність (65%):На жаль немає транспортного сполучення з с. Золотники з усіх населених пунктів громади. При вході до приміщення, де знаходиться відділення  соціальної допомоги вдома, міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, є кнопка виклику.

Повагадо гідності отримувача соціальної послуги (89%): під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома в більшості  задоволені роботою соціальних робітників.ПрацівникиЦентру ввічливо ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність (89%): Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства.Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників центру соціального обслуговування  надання соціальних послуг)Золотниківської сільської ради Тернопільської області.В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка. Надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд, кошти за проходження медогляду відшкодовує Золотниківська сільська рада.

Соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома не забезпеченні  тонометрами.

Оцінка результатів аналізу анкетування та спілкування по телефону  отримувачів соціальної послуги догляду вдома показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог і показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались кількісні   показники соціальної послуги догляду вдома.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлялися актом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників  надання соціальних послуг.

Адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність, професійність та повага до гідності отримувача соціальних послуги відповідає оцінці «добре», а зручність відповідає оцінці «задовільно».

        Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотниківської сільської ради

 

          Незважаючи на загальну оцінку «добре», розроблені заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг, які надаються структурним підрозділoм центру,  а саме:

      -  посилити контроль за якістю та обсягом надання послуг підопічним; 

      -  постійно контролювати надання соціальними робітниками послуг щодо повноти обсягу та вчасності надання, шляхом телефонного опитування та виїздів у населені пункти;

      -  продовжувати інформаційно - роз’яснювальну роботу серед мешканців сіл з питань надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома шляхом розміщення інформації в ЗМІ;

      -  розробити інформаційний стенд про роботу відділення соціальної допомоги вдома.

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
 •  проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів соціальних  послуг;
 •  переглянути  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  та провести  повторне визначення індивідуальних потреб  один раз на пів року згідно карт визначення індивідуальних потреб, здійснити перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

 

 Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь