Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про внесення змін до Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки

Дата: 30.01.2024 15:37
Кількість переглядів: 41

Фото без опису

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  05 липня  2023 року  № 2195                                                                     

 

Про внесення змін до Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки

 

          Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  Золотниківська сільська рада

 

  

В И Р І Ш И ЛА:

 

  1. Внести зміни до програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 20.12.2022 року  № 1992 (зі змінами та доповненнями) та викласти в такій редакції (додається).

2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Данило БУГАЙ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             05 липня  2023 року  № 2195

 

 

ПРОГРАМА

 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

на 2023-2025 роки

 

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

Золотниківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 55-од  від 27.06.2023 рік «Про розроблення проєктів місцевих програм»

 3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Золотниківська сільська рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

6.

Учасники   програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

 

етапи виконання

І етап – 2023 рік в сумі 200,00 тис.грн. 

ІІ етап – 2024 рік  в сумі 250,00 тис.грн.

ІІІ етап – 2025 рік в сумі 300,00 тис.грн.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

750,00 тисяч гривень

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

750,00 тисяч гривень

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких  спрямована Програма

 

       Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки, розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована на посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Золотниківської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

       Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються

відповідно до підпункту “а” пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного

кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

3. Визначення мети Програми

 

       Головною метою Програми є забезпечення надання соціальних послуг у вигляді компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей, попередження виникнення складних життєвих обставин. Розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, підвищення рівня правового і соціального захисту непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійної сторонньої допомоги. Пріоритетні завдання:

-  сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;

-   попередження виникнення складних життєвих обставин;

- розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

-  підвищення рівня правового і соціального захисту непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійної сторонньої допомоги.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки виконання Програми

 

       Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

-  особами з інвалідністю І групи;

- дітьми з інвалідністю;

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161. Призначення компенсації здійснюється відділ соціального забезпечення №7 управління соціального захисту населення Тернопільської РДА в порядку, встановленому згідно з діючим законодавством.

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки. 

 

Ресурсне забезпечення Програми  надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки                                                                                                                                          

                                                                                                          тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

200,00

250,00

300,00

750,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

200,00

250,00

300,00

750,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

       Виконання пункту 1 розділу 6 Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, надання та покращення якості соціальних послуг з догляду на території Золотниківської територіальної громади громадянам, зазначеним у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативні показники Програми на 2023 -2025 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги

тис.грн.

750,0

750,0

200,0

250,0

300,0

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

2.

Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг

кільк.

38

38

11

13

14

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

3.

Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги

тис.грн.

1,64

1,64

1,50

1,60

1,8

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

4.

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації  

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 2023-2025 роки

з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

2025р.

1

 Здійснення призначення та виплати  компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради

Кошти  бюджету територіальної громади

200,00

250,00

300,00

750,00

Підвищення рівня соціальної захищеності непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг з догляду

 

Всього

 

 

200,00

250,00

300,00

750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

                     Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради.

Виконавці інформують про хід реалізації програми відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради щороку до 15 січня (починаючи з 2024 року) упродовж 2023-2025 років.

    Узагальнену  інформацію про стан виконання заходів програми відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради подає  відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради щороку  до 20 січня упродовж терміну дії програми.

                    В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Секретар сільської ради                                                 Світлана ФЕЦАН

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь