Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про внесення змін в Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради на 2022-2024 роки

Дата: 30.01.2024 15:31
Кількість переглядів: 56

Фото без опису                                                                                                

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  від 30.08.2023 року №  2231

 

Про внесення змін в Програму розвитку

та фінансової підтримки комунального

некомерційного  підприємства 

«Золотниківська районна лікарня»

Золотниківської сільської ради

на 2022-2024 роки

 

           Відповідно до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

         1. Унести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 07.12.2021 року № 1291 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

         2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Данило БУГАЙ

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                    Схвалено

                                                                    рішенням Золотниківської сільської ради

                                                                    від  30.08.2023 року № 2231

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради  на 2022 -2024 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови № 74-од  від 08.08.2023 рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник Програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

 КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

6.

Учасники   програми

КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

3 300,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

3 300,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

 

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою  для  забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога.   Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення потребує  пошуку нових  ресурсів,  використання  нових  технологій,  удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Актуальність  програми комунального некомерційного підприємства «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради на  2022-2024  роки  зумовлена:

 • необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Золотниківської ТГ ;
 • поліпшення  матеріально-технічної  бази. 

 

Щорічно  галузь  охорони  здоров’я  недофінансовується  до  потреби.  Основною  проблемою,  на  яку  буде  спрямована Програма  –  проблема  фінансового  характеру   –  нестача  коштів  на  оплату поточних  та  капітальних  видатків.  Дефіцит  фінансового  ресурсу  унеможливлює подальшу  роботу  підприємства,  в  тому числі: проведення закупівлі  матеріалів,  медикаментів, покращення матеріально -  технічної бази та оплату комунальних.     

  Відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ України від 24.01.2020 №185 «Про заходи недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених коронавірусом» та ситуацією, яка склалася в області виникла необхідність забезпечення підприємства засобами індивідуального захисту, дезинфікуючими засобами, медичним обладнанням.

З 1 квітня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів України впроваджений проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування  населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, відповідно до пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

За  Договором з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій обсяги фінансування лікарні є нижчі порівняно з фактичними витратами підприємства. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що саме влада на місцях відповідає за медичне обслуговування. Програма проводиться на умовах співфінансування, тому за рахунок місцевого бюджету здійснюється оплата комунальних послуг.

 Отже,  без  належної  фінансової  підтримки місцевих бюджетів, функціонування  підприємства буде неможливим. Беручи  до  уваги  необхідність  надання  вчасної  та   якісної  медичної допомоги,  виникає  вкрай  необхідна  потреба  у  наданні КНП «Золотниківська районна лікарня»Золотниківської сільської ради додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

 

3. Визначення мети Програми

 Метою Програми є модернізація вторинної медичної допомоги для покращення якості надання  медичної допомоги КНП  «ЗРЛ»ЗСР шляхом покращення його ресурсного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення превентивної медичної допомоги мешканцям територіальної громади, зниження рівня смертності та поліпшення показників здоров’я населення, закупівлю медикаментів, медичних виробів та засобів, проведення поточних та капітальних ремонтів лікарні.

Основними завданнями Програми є підняти на значно вищий рівень матеріально-технічну базу, діагностичний та лікувальний процеси медичного закладу КНП «ЗРЛ»ЗСР, а саме:

1. Проведення поточних ремонтів приміщень лікарні, придбання діагностичного  обладнання  - рентген апарату,   придбання    предметів і матеріалів, медикаментів та перев’язувальні матеріали, оплата послуг, пенсійне забезпечення пільгових категорій працівників .

2. Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями) щодо забезпечення медичними виробами та засобами.

3.Часткове фінансування видатків на виплату заробітніх плат працівникам  КНП «ЗРЛ»ЗСР та доплату до заробітніх плат лікарям-інтернам, а також на їх матеріальне стимулювання.

Враховуючи численні звернення місцевої громади стосовно збереження закладу охорони здоров’я і покращення якості її роботи та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» рекомендовано прийняти рішення виділення коштів місцевих бюджетів органів  місцевого самоврядування для виконання проектів фінансування розвитку та організаційного забезпечення КНП «ЗРЛ»ЗСР.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)

 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

 • проведення поточних ремонтів приміщень КНП  «ЗРЛ»ЗСР;
 • закупівля медичного обладнанням, діагностичного  обладнання, інструментів, офісного обладнанням відповідно до табелю оснащення та інше;
 • закупівля медичних виробів та засобів для забезпечення населення Золотниківської громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями);
 • оплата послуг за договором комп’ютерного обслуговування медичної інформаційної системи, пакет медичного програмного забезпечення програма "Askep" 
 • оплати послуг інформаційного забезпечення, комп’ютерного обслуговування бухгалтерський програм та інше
 • забезпечення додаткової оплати праці працівникам зайнятим на роботах з  ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Постанови КМУ№246 від 23.03.2020 р
 •  матеріальне стимулювання працівників та виплати заробітніх плат.

Джерелом фінансування Програми передбачаються кошти місцевої ради (ТГ).

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету місцевої ради (ТГ). Обсяги фінансування уточнюються під час уточнення місцевого бюджету ТГ на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження Програми можливе корегування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування.

Виконання завдань Програми розраховано на 2022-2024 роки.

 

                            Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2022

2023

2024

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завдання Програми:

- забезпечення якісної вторинної допомоги населенню;

- забезпечення населення медичними виробами та засобами;

- покращення матеріально-технічної бази КНП«ЗРЛ»ЗСР;

-наближення медичної допомоги та покращення її доступності до мешканців Золотниківської ТГ. 

 

 

          Виконання програми дасть змогу:

          -   створити належні умови для пацієнтів та персоналу медичних закладів;

          -    покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб;

          - наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до хворого.
          Очікується зниження загальної захворюваності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативні показники Програми на 2022 -2024 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

7

8

9

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

кількість установ

од.

1

1

1

1

1

2.

обсяг фінансування

грн.

3 300,00

3  300,00

1 700,00

800,00

800,00

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

2.

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.од.

30,9

30,9

10,2

10,3

10,4

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

3.

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів

30600

30600

10200

10200

10200

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

4.

Відсоток кількості комунальних підприємств,яким планується надання підтримки до кількості комунальних підприємств,які її потребують

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми на 2022-2024 роки

тис. грн.

Назва комунального підприємства

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2022р.

2023р.

2024р.

 

 

КНП «ЗРЛ»ЗСР

- Проведення поточних ремонтів приміщень, КНП  «ЗРЛ»ЗСР відповідно до сучасних вимог

-  Придбання діагностичного  обладнання  - рентген апарату                                    

 - Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

  в.ч.придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення хворих на гемодіаліз

  - Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями) щодо забезпечення медичними виробами та засобами

  - Оплата послуг (крім комунальних) з ремонту та оренди обладнання, пакет медичного програмного забезпечення програма "Askep", повірки медапаратури, встановлення програмного забезпечення, послуги з пожежної безпеки

Повноцінне і безперебійне функціонування лікарні

 

 

 

  -  Матеріальне стимулювання та заробітна плата працівникам Золотниківської лікарні, пенсійне забезпечення

    матеріальне стимулювання та заробітна плата лікарів-інтернів

 

    виплата пільгової пенсії

Золотниківська сільська рада                КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади, інші джерела, не заборонені законодавством

100,0

 

 

1 100,0

 

90,0

 

 

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,0

 

 

170,0

 

 

60,0

270,0

 

 

 

 

130,0

 

105,0

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,0

 

 

170,0

 

 

60,0

270,0

 

 

 

 

130,0

 

105,0

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,0

 

 

150,0

 

 

60,0

640,0

 

 

1 100,0

 

350,0

 

210,0

 

 

 

 

270,0

 

 

 

 

 

 

270,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670,0

 

 

490,0

 

 

180,0

 

Покращення рівня надання медичної допомоги

 

 

Забезпечення перевезення хворих на гемодіаліз у м.Тернопіль

 

 

 

Зниження рівня захворюваності

 

 

 

 

Забезпечення належних умов праці для працівників медичного персоналу

 

ВСЬОГО

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

 

                   

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

 

     Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Золотниківська сільська рада.

    Виконавець заходів Програми  - відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради забезпечує їх реалізацію в повному обсязі у визначені строки та подає відповідну інформацію до Золотниківської сільської ради.

    Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням соціально-економічної ситуації в області та чинної нормативно-правової бази.

    В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

Фото без опису                                                                                                

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  від 30.08.2023 року №  2231

 

Про внесення змін в Програму розвитку

та фінансової підтримки комунального

некомерційного  підприємства 

«Золотниківська районна лікарня»

Золотниківської сільської ради

на 2022-2024 роки

 

           Відповідно до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

         1. Унести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 07.12.2021 року № 1291 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

         2. Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Данило БУГАЙ

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                    Схвалено

                                                                    рішенням Золотниківської сільської ради

                                                                    від  30.08.2023 року № 2231

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради  на 2022 -2024 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови № 74-од  від 08.08.2023 рік «Про розроблення місцевих/регіональних програм»

3.

Розробник Програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

 КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

6.

Учасники   програми

КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

в тому числі:

3 300,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

3 300,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

 

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою  для  забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога.   Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення потребує  пошуку нових  ресурсів,  використання  нових  технологій,  удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Актуальність  програми комунального некомерційного підприємства «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради на  2022-2024  роки  зумовлена:

 • необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Золотниківської ТГ ;
 • поліпшення  матеріально-технічної  бази. 

 

Щорічно  галузь  охорони  здоров’я  недофінансовується  до  потреби.  Основною  проблемою,  на  яку  буде  спрямована Програма  –  проблема  фінансового  характеру   –  нестача  коштів  на  оплату поточних  та  капітальних  видатків.  Дефіцит  фінансового  ресурсу  унеможливлює подальшу  роботу  підприємства,  в  тому числі: проведення закупівлі  матеріалів,  медикаментів, покращення матеріально -  технічної бази та оплату комунальних.     

  Відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ України від 24.01.2020 №185 «Про заходи недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених коронавірусом» та ситуацією, яка склалася в області виникла необхідність забезпечення підприємства засобами індивідуального захисту, дезинфікуючими засобами, медичним обладнанням.

З 1 квітня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів України впроваджений проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування  населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, відповідно до пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

За  Договором з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій обсяги фінансування лікарні є нижчі порівняно з фактичними витратами підприємства. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що саме влада на місцях відповідає за медичне обслуговування. Програма проводиться на умовах співфінансування, тому за рахунок місцевого бюджету здійснюється оплата комунальних послуг.

 Отже,  без  належної  фінансової  підтримки місцевих бюджетів, функціонування  підприємства буде неможливим. Беручи  до  уваги  необхідність  надання  вчасної  та   якісної  медичної допомоги,  виникає  вкрай  необхідна  потреба  у  наданні КНП «Золотниківська районна лікарня»Золотниківської сільської ради додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

 

3. Визначення мети Програми

 Метою Програми є модернізація вторинної медичної допомоги для покращення якості надання  медичної допомоги КНП  «ЗРЛ»ЗСР шляхом покращення його ресурсного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення превентивної медичної допомоги мешканцям територіальної громади, зниження рівня смертності та поліпшення показників здоров’я населення, закупівлю медикаментів, медичних виробів та засобів, проведення поточних та капітальних ремонтів лікарні.

Основними завданнями Програми є підняти на значно вищий рівень матеріально-технічну базу, діагностичний та лікувальний процеси медичного закладу КНП «ЗРЛ»ЗСР, а саме:

1. Проведення поточних ремонтів приміщень лікарні, придбання діагностичного  обладнання  - рентген апарату,   придбання    предметів і матеріалів, медикаментів та перев’язувальні матеріали, оплата послуг, пенсійне забезпечення пільгових категорій працівників .

2. Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями) щодо забезпечення медичними виробами та засобами.

3.Часткове фінансування видатків на виплату заробітніх плат працівникам  КНП «ЗРЛ»ЗСР та доплату до заробітніх плат лікарям-інтернам, а також на їх матеріальне стимулювання.

Враховуючи численні звернення місцевої громади стосовно збереження закладу охорони здоров’я і покращення якості її роботи та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» рекомендовано прийняти рішення виділення коштів місцевих бюджетів органів  місцевого самоврядування для виконання проектів фінансування розвитку та організаційного забезпечення КНП «ЗРЛ»ЗСР.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)

 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

 • проведення поточних ремонтів приміщень КНП  «ЗРЛ»ЗСР;
 • закупівля медичного обладнанням, діагностичного  обладнання, інструментів, офісного обладнанням відповідно до табелю оснащення та інше;
 • закупівля медичних виробів та засобів для забезпечення населення Золотниківської громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями);
 • оплата послуг за договором комп’ютерного обслуговування медичної інформаційної системи, пакет медичного програмного забезпечення програма "Askep" 
 • оплати послуг інформаційного забезпечення, комп’ютерного обслуговування бухгалтерський програм та інше
 • забезпечення додаткової оплати праці працівникам зайнятим на роботах з  ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Постанови КМУ№246 від 23.03.2020 р
 •  матеріальне стимулювання працівників та виплати заробітніх плат.

Джерелом фінансування Програми передбачаються кошти місцевої ради (ТГ).

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету місцевої ради (ТГ). Обсяги фінансування уточнюються під час уточнення місцевого бюджету ТГ на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження Програми можливе корегування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування.

Виконання завдань Програми розраховано на 2022-2024 роки.

 

                            Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

2022

2023

2024

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громад

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завдання Програми:

- забезпечення якісної вторинної допомоги населенню;

- забезпечення населення медичними виробами та засобами;

- покращення матеріально-технічної бази КНП«ЗРЛ»ЗСР;

-наближення медичної допомоги та покращення її доступності до мешканців Золотниківської ТГ. 

 

 

          Виконання програми дасть змогу:

          -   створити належні умови для пацієнтів та персоналу медичних закладів;

          -    покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб;

          - наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до хворого.
          Очікується зниження загальної захворюваності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативні показники Програми на 2022 -2024 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

7

8

9

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

1.

кількість установ

од.

1

1

1

1

1

2.

обсяг фінансування

грн.

3 300,00

3  300,00

1 700,00

800,00

800,00

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

2.

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.од.

30,9

30,9

10,2

10,3

10,4

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

3.

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів

30600

30600

10200

10200

10200

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

4.

Відсоток кількості комунальних підприємств,яким планується надання підтримки до кількості комунальних підприємств,які її потребують

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми на 2022-2024 роки

тис. грн.

Назва комунального підприємства

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Термін виконання заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2022р.

2023р.

2024р.

 

 

КНП «ЗРЛ»ЗСР

- Проведення поточних ремонтів приміщень, КНП  «ЗРЛ»ЗСР відповідно до сучасних вимог

-  Придбання діагностичного  обладнання  - рентген апарату                                    

 - Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

  в.ч.придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення хворих на гемодіаліз

  - Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (із змінами та доповненнями) та  постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 (із змінами та доповненнями) щодо забезпечення медичними виробами та засобами

  - Оплата послуг (крім комунальних) з ремонту та оренди обладнання, пакет медичного програмного забезпечення програма "Askep", повірки медапаратури, встановлення програмного забезпечення, послуги з пожежної безпеки

Повноцінне і безперебійне функціонування лікарні

 

 

 

  -  Матеріальне стимулювання та заробітна плата працівникам Золотниківської лікарні, пенсійне забезпечення

    матеріальне стимулювання та заробітна плата лікарів-інтернів

 

    виплата пільгової пенсії

Золотниківська сільська рада                КНП «Золотниківська районна лікарня» Золотниківської сільської ради

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади, інші джерела, не заборонені законодавством

100,0

 

 

1 100,0

 

90,0

 

 

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,0

 

 

170,0

 

 

60,0

270,0

 

 

 

 

130,0

 

105,0

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,0

 

 

170,0

 

 

60,0

270,0

 

 

 

 

130,0

 

105,0

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,0

 

 

150,0

 

 

60,0

640,0

 

 

1 100,0

 

350,0

 

210,0

 

 

 

 

270,0

 

 

 

 

 

 

270,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670,0

 

 

490,0

 

 

180,0

 

Покращення рівня надання медичної допомоги

 

 

Забезпечення перевезення хворих на гемодіаліз у м.Тернопіль

 

 

 

Зниження рівня захворюваності

 

 

 

 

Забезпечення належних умов праці для працівників медичного персоналу

 

ВСЬОГО

1 700,00

800,00

800,00

3 300,00

 

                   

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

 

     Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Золотниківська сільська рада.

    Виконавець заходів Програми  - відділ бухгалтерського обліку та звітності Золотниківської сільської ради забезпечує їх реалізацію в повному обсязі у визначені строки та подає відповідну інформацію до Золотниківської сільської ради.

    Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням соціально-економічної ситуації в області та чинної нормативно-правової бази.

    В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Світлана ФЕЦАН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь