A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

додатки БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ Золотниківської сільської  ради

Дата: 19.09.2019 16:18
Кількість переглядів: 565

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Золотниківської сільської  ради

    від 11 вересня 2019 року № 1971

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Золотниківської сільської  ради

 

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Золотниківської сільської  ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами сільської ради пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету Золотниківської сільської  ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Золотниківською сільською  радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Золотниківської сільської ради VII скликання.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту бюджету (підготовка проекту рішення про бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту бюджету;

4.4. порядок затвердження бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням бюджету;

4.7. порядок внесення змін до бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання бюджету.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку Золотниківської сільської  ради інших цільових програм, а також із складанням бюджету;

5.9. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.10. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету і соціально-економічного розвитку Золотниківської сільської  ради;

5.11. попередній прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками та попередні 2 роки.

 

Стаття 6. Проектом рішення про бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом),

- фінансування бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) бюджету в наступному бюджетному періоді (бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про бюджет за результатами річного звіту про виконання бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету;

6.9. перелік захищених видатків бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання бюджету протягом бюджетного періоду.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. проект показників зведеного бюджету, який включає показники бюджету;

7.3. показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 2 років в табличній порівняльній формі;

7.6. пояснення головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету (подаються постійній комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Золотниківською сільською  радою;

7.8. подання виконавчих органів Золотниківської сільської  ради про винесення на розгляд сесії Золотниківської сільської  ради питання про затвердження бюджету на відповідний рік;

7.9. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх в бюджеті;

7.10. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями сільського голови.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету;

8.2. пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією;

8.3. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ та органів місцевого самоврядування відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Бугай

 

 

Додаток № 1

до Бюджетного регламенту,

затвердженого рішенням Золотниківської сільської  ради

від 11 вересня 2019 року № 1971

 

 

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

 

 

Стадії бюджетного процесу (Ст.19 бюджетного кодексу України) (далі БКУ)

 

 

 

 

Зміст робіт

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Термін виконання

 

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про бюджет

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу:

- Заступник  сільського  голови з питань діяльності виконавчих органів  ради (керівник робочої групи)

- Голова постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 (заступник керівника робочої групи)

- Головний бухгалтер (секретар робочої групи)

- Спеціалісти  Золотниківської сільської  ради (члени робочої групи)

- Голови постійних комісій Золотниківської сільської  ради;

Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

 

Виконавчі органи ради

До 01 жовтня

Передача пропозицій від депутатів до робочої групи для врахування в роботі при складанні проекту бюджету

Депутати сільської ради та посадові особи виконавчих органів сільської ради

до 15 жовтня

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку, робоча група

до 30 жовтня

Направлення депутатських запитів та звернень відповідним головним розпорядникам коштів для опрацювання та врахування при формуванні бюджетних запитів

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету сільської ради про порядок складання проекту бюджету на відповідний рік

 

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку Золотниківської сільської  ради

до 10 листопада

 

 

 

 

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту бюджету

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку та Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту сільського бюджету

До 25 листопада

 

 

Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період.

Виконавчі органи

(ч.1 ст.75 БКУ)

квітень-вересень

 

Затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів, типових форм бюджетних запитів, та форм розрахунків до бюджетних запитів

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку (ч.3 ст.75 БКУ)

До 01 листопада

 

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про бюджет (типової форми рішення)

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

(ч.8 ст.75 БКУ)

 

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту бюджету

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

(ч.9 ст.75 БКУ)

Складання проекту бюджету

(1 стадія бюджетного планування)

Отримання від розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів проектів кошторисів та розрахунків до них за функціональною і економічною класифікацією за формами, визначеними бюджетним відділом, та їх опрацювання

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку розпорядники бюджетних коштів

До 01 грудня

Прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній рік

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 08 грудня

Визначення граничних обсягів видатків на наступний рік для головних розпорядників коштів бюджету

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 10 грудня

Доведення до розпорядників бюджетних коштів граничних обсягів видатків

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 12 грудня

Організація складання бюджетних запитів та подання їх Золотниківській сільській  раді у встановлені терміни. Забезпечення своєчасності, достовірності та змісту поданих Золотниківській сільській  раді, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету згідно з вимогами. Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств)

Формування проекту мережі, штатів і контингентів, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей, в розрізі закладів на наступний бюджетний рік: - по галузі «Освіта» - кількість закладів, груп, вихованців, штатних одиниць; - по галузі «Культура і мистецтво» - кількість закладів, гуртків, учнів, відвідувачів, штатних одиниць;

Головні розпорядники бюджетних коштів

У терміни, встановлені бюджетним відділом, не пізніше 30 листопада

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та розрахунків до них

Золотниківська сільська  рада

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету (ч.5 ст.75 БКУ) Протягом 1 місяця з дня надходження запиту

 

 

Отримання обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

У триденний строк з дня отримання документів від Кабінету Міністрів України (ч.9 ст.75 БКУ)

Формування проекту бюджету

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 30 листопада

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про проект рішення сільської ради про бюджет

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 5 грудня

Підготовка проекту рішення сільського ради про бюджет

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 10 грудня

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при формуванні бюджету враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, реверсна дотація), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період

Золотниківській сільській  раді

 

 

Розгляд проекту бюджету

(2 стадія бюджетного планування)

Оприлюднення на офіційному веб-сайті  сільської ради проекту рішення про  бюджет

Відділ фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

До 30 листопада

Розгляд проекту рішення про бюджет і передача його до  Золотниківській сільській  раді в разі схвалення

Виконавчі органи

До 05 грудня

Розгляд проекту рішення про бюджет, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії  Золотниківської сільської  ради

До 17 грудня

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту  бюджету

Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті  бюджету

Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини  бюджету, повинні бути збалансовані

Постійна комісія з питань

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку бюджету.

До 10 грудня

Затвердження бюджету

(3 стадія бюджетного планування)

Доповідь про проект рішення про бюджет

Головний спеціаліст-економіст

Не пізніше 25 грудня року, що передує плановому

 

Співдоповідь про проект рішення про  бюджет

Голова постійної комісії сільської ради з питань комісію з питань

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Затвердження проекту рішення про бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Золотниківській сільській  раді

Оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради, яке включає текстову частину  бюджету та додатки до рішення, які передбачають показники доходів та видатків в розрізі кодів доходів та кодів функціональної класифікації видатків, а також пояснювальна записка до  бюджету

Золотниківській сільській  раді

В десятиденний строк після затвердження бюджету

 

Підготовка, схвалення виконавчим комітетом та затвердження  селищною радою рішення про внесення змін до бюджету, яким обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у відповідність із законом про Державний бюджет України

 

Золотниківській сільській  раді

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

Особливості формування надходжень та здійснення витрат бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет

 

Якщо до початку нового бюджетного періоду  бюджет не затверджується, то:

- витрати з  бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про  бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про  бюджет на наступний бюджетний період (ч.1 ст.79 БКУ)

- щомісячні бюджетні асигнування сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених рішенням  селищної ради про  бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення місцевого боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України)

(ч.1 ст.79 БКУ)

- до прийняття рішення про  бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії

(ч.2 ст.79 БКУ)

Золотниківській сільській  раді

 

 

Виконання бюджету

Затвердження розпису бюджету

 (ч.3 ст.78 БКУ)

Керівництво  Золотниківській сільській  раді

В місячний строк після затвердження міського бюджету.

Забезпечення виконання  бюджету

 (ч.1 ст.78 БКУ)

Виконавчі органи

Протягом бюджетного періоду

Забезпечення відповідності розпису  бюджету встановленим бюджетним призначенням

Головний бухгалтер   відділу фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

- Загальна організація та управління виконанням  бюджету

(ч.1 ст.78 БКУ)

- Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

- Прогнозування та аналіз доходів  бюджету

(ч.4 ст.78 БКУ)

Золотниківській сільській  раді

- Облік всіх надходжень, що належать  бюджету

- Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету

Управління Державної казначейської служби

України у Теребовлянському

районі Тернопільської області

(ч.2 ст.78 БКУ,

абз.7 ч.1 ст.112 БКУ)

Контроль за виконанням  бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з  бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

Теребовлянського відділення Бучацької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області

Протягом бюджетного періоду

Контроль правильності зарахування доходів бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації

 (ч.1 ст.112 БКУ)

Управління Державної казначейської служби

України у Теребовлянському

районі Тернопільської області

Контроль за виконання дохідної частини  бюджету

(ч.2 ст.111 БКУ)

Золотниківській сільській  раді,  відділу фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

Внесення змін до бюджету

Подання до  Золотниківської сільської  ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету

(ч.7 ст.78 БКУ)

Золотниківській сільській  раді,  відділу фінансів і бухгалтерського обліку сільської ради

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій

Робоча група та постійна комісія ради з питань бюджету

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

(ч.8 ст.78 БКУ)

Золотниківська сільська  рада

Відповідно до пропозицій відділу фінансів і бухгалтерського обліку, - головних розпорядників коштів, які погоджені з постійною комісією  сільської ради з планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, прийняття виконавчим комітетом рішення щодо:

- перегляду обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів згідно Законів України, постанов або розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради або розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

- перерозподілу планових показників по доходах бюджету між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів по загальному та спеціальному фондах  бюджету;

- перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету між кодами функціональної та економічної класифікації, між головними розпорядниками коштів в межах загального обсягу видатків, затверджених в  бюджеті

Виконавчий комітет сільської ради

Протягом 10 днів

Оприлюднення на офіційному веб-сайті рішення сільської ради про внесення змін до бюджету

Золотниківська сільська  рада

 

Протягом 10 днів

Схвалення квартального та річного звіту про виконання бюджету (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

Подання проекту рішення сільської ради про звіт щодо виконання бюджету за відповідний звітний період до сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

У двомісячний строк після завершення

відповідного бюджетного періоду. (ч.4 ст. 80 БКУ)

Затвердження звіту про виконання бюджету за відповідний звітний період або ухвалення іншого рішення з цього приводу

 

Золотниківська сільська  рада

На сесії селищної ради

 

Оприлюднення  на офіційному сайті сільської ради звітів про виконання  бюджету за відповідний звітний період

Золотниківська сільська  рада

У тримісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та звітного року

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Бугай


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь