A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження цільової соціальної програми  у закладах освіти  Золотниківської сільської ради  «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у  закладах освіти Золотниківській ОТГ» на 2020-2022 роки

Дата: 13.03.2020 18:01
Кількість переглядів: 269

ЗОЛОТНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 12 березня 2020 року №2498                                             с.Золотники

 

Про затвердження цільової соціальної

програми  у закладах освіти

 Золотниківської сільської ради

 «Забезпечення рівних прав і можливостей

жінок і чоловіків у  закладах освіти Золотниківській ОТГ»

на 2020-2022 роки

 

 

 

      З метою забезпечення фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя Золотниківської ОТГ, відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»,   затвердженого плану дій з утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Золотниківської ОТГ, Золотниківська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити цільову соціальну програму для закладів освіти Золотниківської сільської ради   «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у  закладах освіти Золотниківській ОТГ»

          на 2020-2022 роки згідно з додатком.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника ВОКМСТ Золотниківської сільської ради  О.І.Кузьменюк

 

 

 

Сільський голова                                                                        Д.О. Бугай

Додаток

до рішення сільської ради

від 12.03.2020 року №2498

 

Цільова соціальна Програма «Забезпечення рівних прав і можливостей

жінок і чоловіків у  закладах освіти Золотниківській ОТГ»

на 2020-2022 роки

 

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Назва Програми

Цільова соціальна програма  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у закладах освіти Золотниківській ОТГ на 2020-2022 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

3

Головний розробник  програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

4.

Співрозробники програми

Ґендерна бюджетна група Золотниківської ОТГ

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради

6.

Співвиконавці програми

-

7.

Термін реалізації програми

2020-2022 роки

8.

Мета програми

 Підвищення рівня обізнаності школярів та їх батьків, педагогічних працівників Золотниківської ОТГ з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання проявам дискримінації, насильству та протидії торгівлі людьми.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

У межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на 2020-2022 роки, та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством:

30 тис. грн.

 

у тому числі:

 

 

коштів місцевого бюджету

 30 тис. грн.

 

коштів державного бюджету

-

 

кошти позабюджетних  джерел

-

10.

Очікувані результати програми

- підвищено рівень обізнаності учнів та учениць (насамперед старших класів) з питань ґендерної рівності, протидії дискримінації, насильству та запобігання торгівлі людьми;

- посилено спроможність педагогічних працівників Золотниківської ОТГ до розуміння та використання новітніх форм утвердження рівних прав та можливостей дівчат і хлопців, протидії насильству, запобігання торгівлі людьми; 

- підвищено рівень обізнаності батьків учнів з питань ґендерної рівності, протидії дискримінації, насильству;

- збільшено кількість та покращено якість заходів з популяризації ідеї рівних прав та можливостей, протидії ґендерним стереотипам, домашньому насильству, запобіганню торгівлі людьми тощо.

- проведено цикл навчально-виховних заходів у межах «16 Днів протидії ґендерному насильству».

11.

Ключові показники ефективності:

Два основних (за кожним завданням) із заходів програми

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, а також європейської інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, у тому числі Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН.

Програма відповідає статтям Конституції України, Законам України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми» та узгоджується із стратегічними документами розвитку громади, зокрема Стратегією  розвитку Золотниківської об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки.:

Стратегічна ціль

1.      Розвиток малого і середнього підприємництва та ефективне використання потенціалу громади

2.      Забезпечення розвитку соціальної сфери громади та створення сприятливих умов життєдіяльності

3.      Розвиток інфраструктури населених пунктів громади та інфраструктури для бізнесу.

 

Операційна ціль

Стратегічна ціль 1. Розвиток малого і середнього підприємництва та ефективне використання потенціалу громади

Oпераційні цілі

1.1. Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва

1.2. Сприяння створенню підприємницьких структур з переробки сільськогосподарської продукції і надання послуг особистим підсобним господарствам

1.3.Розвиток туристичного потенціалу громади та організація його промоції

1.4.Освоєння родовищ корисних копалин на території громади (вапняку, торфу, суглинків)

1.5. Сприяння диверсифікації сільськогосподарського виробництва – розвитку овочівництва, садівництва, тваринництва

Стратегічна ціль 2. Забезпечення розвитку соціальної сфери громади та створення сприятливих умов життєдіяльності

Oпераційні цілі

2.1. Створення сучасної та ефективної системи закладів освіти та розвиток фізичного виховання

2.2.Розвиток установ культури громади та організація дозвілля населення

2.3.Забезпечення доступності жителів громади до послуг охорони здоров’я

2.4.Забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування жителів громади

Стратегічна ціль 3. Розвиток інфраструктури населених пунктів громади та інфраструктури для бізнесу

Oпераційні цілі

3.1. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення ефективного транспортного сполучення

3.2. Розвиток екологічної інфраструктури громади і захист довкілля.

 

 

Запровадження системи заходів з протидії гендерно обумовленому насильству, торгівлі людьми з огляду на високий міграційний ризик мешканців та мешканок ОТГ.

У громаді активно функціонує ґендерна бюджетна група, у межах діяльності якої проведено оцінку стану ґендерної рівності в громаді, розроблено План дій з утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Золотниківської ОТГ.

Цільова соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків узакладах освіти Золотниківській ОТГ на 2020-2022 роки пов’язана також із іншими місцевими цільовими галузевими програмами.

Заходи Програми сформовано на основі аналізу ситуації у сфері освіти.

Основні проблеми, що перешкоджають забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:  

  • Побутування та вплив ґендерних стереотипів на формування культури поведінки учнівської молоді;
  • Вплив ґендерних стереотипів на стиль роботи педагогічного колективу;
  • Несистемна просвітницька робота з популяризації ідеї рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.

Покращення ситуації стосовно означених проблем, координації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, можливе завдяки впровадженню цільової соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у закладах освіти Золотниківській ОТГ на 2020-2022 роки.

 

 

 

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми: підвищення рівня обізнаності школярів та їх батьків, педагогічних працівників Золотниківської ОТГ з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання проявам дискримінації, насильству та протидії торгівлі людьми.

Визначені проблеми  передбачається розв’язати шляхом  реалізації наступних завдань:

 • Підвищити рівень обізнаності та посилити спроможність педагогічних працівників Золотниківської ОТГ щодо впровадження ідеї рівних прав та можливостей в освітньо-виховному процесі.
 • Провести комплекс навчально-виховних заходів з популяризації ідеї ґендерної рівності серед учнівської та батьківської спільноти Золотниківської ОТГ.

Прийняття Програми є початковим етапом щодо забезпечення в  громаді принципів ґендерної рівності, спрямованого на популяризацію ідеї  рівних прав та можливостей дівчат і хлопців, протидію ґендерним стереотипам.

 

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Реалізація програми здійснюватиметься наступним шляхом:

 • проведення різних форм заходів, спрямованих на  підвищення ґендерної чутливості та компетентності педагогічного колективу;
 • проведення інформаційних кампаній, інших форм заходів для учнів/учениць різних вікових груп стосовно подолання ґендерних стереотипів, протидії ґендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми. 

Результативні показники  програми

 

з/п

Назва

 показника

Одини-ця виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програми

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

І. Показники затрат Програми

 

1.

Кількість закладів освіти

15

15

15

15

15

2

Кількість учнів

Дівчат

хлопців

120

75

45

120

75

45

120

75

45

115

80

35

115

80

35

3

Кількість учителів

Жінок

чоловіків

25

18

7

25

18

7

25

18

7

28

20

8

28

20

8

ІІ. Показники продукту Програми

 

1.

Кількість учнів, які відвідали заходи

Дівчат

Хлопців

120

75

45

120

75

45

120

75

45

115

80

35

115

80

35

2.

Кількість учителів, які пройшли навчання

Жінок

Чоловіків

5

3

2

5

3

2

5

3

2

6

3

3

6

3

3

ІІІ. Показники ефективності Програми

1.

Частка учнів, які відвідали заходи від загальної кількості, %

Частка дівчат від кількості дівчат

Частка хлопців від кількості хлопців

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2.

Частка учителів, які пройшли навчання від загальної кількості,%

Частка жінок від кількості жінок

Частка чоловіків від кількості чоловіків

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

ІV. Показники якості Програми

1.

Рівень задоволеності заходами серед учнів, %

Серед дівчат

Серед хлопців

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

 

80 %

80%

80%

 

80 %

80%

80%

 

 

2.

Рівень задоволеності від навчання учителів, %

Серед жінок

Серед чоловікв

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

80 %

80%

80%

               

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

У результаті виконання Програми буде забезпечено  наступні результати:

- підвищено рівень обізнаності школярів (насамперед старших класів) з питань ґендерної рівності,  дискримінації, насильству та запобігання торгівлі людьми;

- підвищено рівень обізнаності батьківської спільноти з питань ґендерної рівності, протидії дискримінації, насильству;

- посилено спроможність педагогічних працівників Золотниківська ОТГ до розуміння та використання новітніх форм утвердження рівних прав та можливостей дівчат і хлопців, протидії насильству, запобігання торгівлі людьми; 

- збільшено кількість та покращено якість заходів з популяризації ідеї рівних прав та можливостей, протидії ґендерним стереотипам, домашньому насильству, запобіганню торгівлі людьми тощо;

- проведено цикл навчально-виховних заходів у межах «16 Днів протидії ґендерному насильству»;

- створено ефективну систему співпраці з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

VІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок місцевого бюджету узгоджуються щорічно під час затвердження бюджету ОТГ на наступний рік.

 

 

Ресурсне забезпечення цільової соціальної програми 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми, роки

Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

2020

2021

2022

Обсяг ресурсів, усього, у т.ч (тис.грн.):

10

10

10

30

Місцевий бюджет (тис.грн.):

10

10

10

30

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

 

VІІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація цільової соціальної програми   розрахована на три етапи:

І етап - 2020 рік,

ІІ етап – 2021  роки,

ІІІ етап - 2022 рік.

 

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми - відділом освіти, молоді та спорту та громадськими організаціями  (за згодою).

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом сільської ради та відділом освіти.

Звіт про хід виконання Програми подає відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради до 01 грудня 2022року Золотниківському сільському голові.  

 

 

Секретар сільської ради                                              С.Н. Фецан

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь