A A A K K K
для людей із порушенням зору
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Порядок проведення конкурсу

Дата: 17.01.2017 15:10
Кількість переглядів: 299

 

УКРАЇНА

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Містечко 33, с.Золотники 48115,  тел.(03551) 3-11-42, 3-11-44, факс 3-11-42

e-mail: 04394585@mail.gov.ua  Код ЄДРПОУ   04394585

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗОЛОТНИКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від «17  »       січня          2017 р.                        №   6

                   

 

Про Порядок проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

Золотниківської сільської ради

 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011р. №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»:

 1. Затвердити:
  1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотниківської сільської  ради  (додається).
  2. Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотниківської сільської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради Фецан С.Н.

 

          Сільський голова                                                     Д.О. Бугай

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                            17 .01.2016 № 6

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

Золотниківської сільської ради

 

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням сільського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

4. Очолює конкурсну комісію заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. До складу конкурсної комісії входять секретар сільської ради, секретар виконавчого комітету, головний бухгалтер та інші.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в апараті Золотниківської сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановами Кабінету Міністрів України та може проводитися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

6. Умови проведення конкурсу в апараті сільської ради визначаються сільським головою відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби , затвердженого постановою КМУ  від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами). Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі, або його розміщення через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

10. Золотниківська сільська рада зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі, або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників апарату сільської ради.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається бухгалтерією Золотниківської сільської ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені Золотниківською сільською радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Золотниківської сільської ради, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- декларацію  про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Особи, які працюють у Золотниківській сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16.  Секретар сільської ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в секретаря сільської ради.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією Золотниківської сільської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

20. Секретар сільської ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу» «Про запобігання корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Золотниківської сільської ради та її структурного підрозділу, а також знання основного програмного забезпечення роботи з ПК.

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

23. Порядок проведення іспиту у Золотниківській сільській раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ради, її виконкому, структурних підрозділів затверджується сільським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (із змінами), затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016р. №246 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву апарату Золотниківської сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові сільської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

32. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського  голови

17.01.2017 р. № 6

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб  Золотниківської сільської  ради

 

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотниківської сільської  ради.

1.2. Іспит  проводиться конкурсною комісією по прийняттю на службу посадових осіб  Золотниківської сільської  ради (далі – конкурсна комісія).

1.3. Іспит проходять  кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають  встановленим вимогам щодо прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для  кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за  рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм  повідомляється  секретарем сільської ради з відповідним  обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на  участі в іспиті за даних обставин, він  допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна  комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними  умовами: тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів, тощо, та  відкритістю інформації про них, єдиними  критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу  сільської ради, знання основного програмного забезпечення для роботи з ПК.

1.6. Перелік питань для перевірки знання  законодавства  згідно з пунктом 1.5 цього Порядку затверджується сільським головою (додаток 1), перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних повноважень  відповідних виконавчих  органів  сільської ради затверджується сільським головою по мірі  необхідності – у разі оголошення конкурсу на відповідну вакантну посаду.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на  правових нормах, які втратили чинність, своєчасно  замінюються в  установленому  порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних  друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам  конкурсу при наданні документів для  участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання  Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», одне питання на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  виконавчого органу сільської ради та одне питання знання основного програмного забезпечення для роботи з ПК – всього 6 питань.

1.9. Кількість білетів має бути  не менше 15.

10. З урахуванням специфіки  функціональних  повноважень  відповідного виконавчого органу  сільської ради  можливе  розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності  від  кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.11. Після встановлення комп’ютерних засобів контролю знань можливе  проведення іспиту шляхом  комп’ютерного тестування.

1.12. Процедура іспиту  складається з 3-х етапів:

1. організаційна підготовка до іспиту;

2. складання іспиту;

3. оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Секретар сільської ради за  погодженням з головою конкурсної  комісії визначає дату проведення іспиту  та повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка іспиту.

Загальні положення

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії  відповідає на запитання кандидатів щодо  процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для  кандидатів. Він повинен  упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови  іспиту, в іншому  випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути  розв’язані  головою  конкурсної комісії.

3. Складання іспиту.

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання  екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох  членів  конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для  кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит  може проводитися одночасно на заміщення  декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Золотниківської сільської ради, яке відповідає  умовам зручного розміщення, що не уможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються  кандидату за його вибором  і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час  складання іспиту.

3.5. Іспит складається  державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат  здійснює  записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Золотниківської сільської ради. Перед  відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші  проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на  екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів  використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу сільської ради, знання основного програмного забезпечення для роботи з ПК.

Чотири бали виставляється кандидатам, які  виявили  повні  знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» і  достатньо володіють знаннями  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу сільської ради, знання основного програмного забезпечення для роботи з ПК.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не  відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу відведеного на  складання іспиту  проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання. Оцінка  проводиться  всіма членами комісії.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3  до цього Порядку. З результатами  іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами  конкурсної комісії у секретаря сільської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при  наданні відповідей, вважаються такими, що  успішно  склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від  максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути  оскаржені в порядку,  передбаченому  для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Додаток 1

до Порядку проведення іспиту на

заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування

Золотниківської сільської  ради

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень, знання основного програмного забезпечення

для роботи з ПК.

 

Питання на перевірку знання Конституції України

1.      Основні розділи Конституції України.

2.      Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).

3.      Форма правління в Україні (ст. 5).

4.      Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).

5.      Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).

6.      Об'єкти права власності українського народу (ст. 13,14).

7.      Найважливіші функції держави (ст. 17).

8.      Державні символи України (ст. 20).

9.      Конституційне право на працю (ст. 43).

10.    Конституційне право на освіту (ст. 53).

11.    Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).

12.    Конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49).

13.    Обов'язки громадянина України (ст. 65 - 68).

14.    Право громадянина України на вибори (ст. 70).

15.    Повноваження Верховної ради України (ст. 85).

16.    Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно Законами України (ст. 92).

17.    Державний бюджет України (ст. 96).

18.    Порядок обрання Президента України (ст. 103).

19.    Повноваження Президента України (ст. 106.).

20.    Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).

21.    Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).

22.    Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116, 117).

23.    Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).

24.    Статус прокуратури України за Конституцією України (ст. 121).

25.    Система судів в Україні (ст. 125).

26.    Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).

27.    Система адміністративно-територіального устрою в Україні (ст. 133).

28.    Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

29.    Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).

30.    Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).

Продовження додатка 1

31.    Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (ст. 154).

Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

1.      Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2).

2.      Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3.      Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.      Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування                            (стаття 4).

5.      Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

6.      Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7.      Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8.      Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

9.      Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування                  (стаття 10).

10.    Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

11.    Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування                (стаття 13).

12.    Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

13.    Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння

 (стаття 15).

14.    Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15.    Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

16.    Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

17.    Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

18.    Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

19.    Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  місцевого самоврядування (стаття 23).

 

Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

1.      Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2.      Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3.      Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4). 

4.      Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування (територіальні  громади,  представницькі  та   виконавчі  та  інші  органи)  (статті 5, 6, 10, 11). 

5.      Сільський  голова (стаття 12).

Продовження додатка 1

6.      Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

7.      Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (стаття 16).

8.      Статут територіальної громади села (стаття 19).

9.      Повноваження сільських рад (статті 25, 26).

10.    Повноваження виконавчих органів сільських рад (глава 2).

11.    Повноваження сільського голови (стаття 42).

12.    Порядок формування рад (стаття 45).

13.    Сесія ради (стаття 46).

14.    Постійні комісії ради (стаття 47).

15.    Депутат ради (стаття 49).

16.    Секретар ради (стаття 50).

17.    Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).

18.    Організація роботи виконавчого комітету сільської ради (стаття 53).

19.    Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (стаття 54).

20.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21.    Право комунальної власності (стаття 60).

22.    Місцевий бюджет (стаття 61).

23.    Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).

24.    Місцеві податки і збори (стаття 69).

25.    Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

(стаття 74).

26.    Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

27.    Дострокове припинення повноважень сільського  голови (стаття 79).

 

Питання на перевірку знання Закону України

„Про запобігання корупції”

 

1.      Визначення термінів: корупція, близькі особи, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода, члени сім'ї (стаття 1).

2.      Суб’єкти на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції»  (стаття 3).

3.      Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

4.      Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).

5.      Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

6.      Обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) та спільної роботи близьких осіб (23,27).

7.      Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

8.      Спеціальна перевірка (стаття 56).

9.      Фінансовий контроль (стаття 12, Розділ VII).

10.    Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій

Продовження додатка 1

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (статті 28,35).

11.    Антикорупційна експертиза (стаття 55).

12. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).     

13.    Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування ( стаття 54).

14.    Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).

15.    Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 53).

16.    Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

17.    Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 59).

18.    Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 68)."

Питання на перевірку знань функціональних повноважень

(секретарі)

 

 1. Основні завдання  діловодства та контролю Золотниківської сільської ради.
 2. Хто відповідає за ведення діловодства в сільській  раді? Чим керуються (Постанова КМУ від 17.10.1997 р. №1153).
 3. Який порядок одержання, реєстрації, подання на розгляд керівникові, вручання виконавцям та здійснення контролю за виконанням вхідної кореспонденції? (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної інструкції з діловодства”).
 4. Яким вимогам повинна відповідати резолюція керівника і де вона накладається? (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної інструкції з діловодства”).
 5. В якому випадку документ являється своєчасно розглянутий керівником? (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної інструкції з діловодства”).
 6. Кому заборонено приймати кореспонденцію? (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної  інструкції з діловодства”)
 7. В який термін повинні виконуватись нормативні документи з часу їх надходження до адміністрації (Постанова КМУ „Про затвердження примірної інструкції з діловодства...”).
 8. Ким може бути продовжений строк виконання документа (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства...”).
 9. Шляхи проходження документів (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства”).

 

Продовження додатка 1

 1. Коли реєструються документи? (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства”).
 2. Основні вимоги до складання проекту розпорядження (наказу) (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства”).
 3. Візування проекту розпорядження (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства”).
 4. Чи допускається скорочення найменування установ та окремих слів в документах? (Постанова КМУ „Про затвердження  примірної інструкції з діловодства”).
 5. Які терміни розгляду звернень (ст. 20 Закону України „Про звернення громадян”).
 6. Хто зобов’язаний  проводити особистий прийом громадян? ( ст. 22 Закону України „Про звернення громадян”).
 7. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян? (ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”).
 8. Види додатків, їх оформлення Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної інструкції з діловодства”.
 9. Вимоги до оформлення заголовка тексту документа Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження примірної інструкції з діловодства”.

 

Питання на перевірку знань функціональних повноважень

(юридичний відділ)

 

1.      Якими нормативно правовими актами регулюється діяльність юридичного відділу? (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»).

2.      Організація роботи юридичного відділу. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»).

3.      Права юридичної служби органу виконавчої влади. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»).

4.      Основні завдання юридичної служби органу виконавчої влади. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»).

5.      Напрямки юридичної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування.

                                                                                      Продовження додатка 1

6.      Порядок ведення особових справ та заповнення трудових книжок. (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»).

7.      Форми звернення громадян до органів державної влади.( ст.3 Закон України від 02.10.1996 року «Про Звернення громадян»).

8.      Порядок розгляду звернень громадян.(Розділ ІІ, Закон України,  «Про звернення громадян»).

9.      Трудовий договір, поняття та порядок укладення. (ст. 21, 24 КЗпПУ).

10.    Підстави припинення трудового договору. (ст. 36 КЗпПУ).

11.    Стягнення за порушення трудової дисципліни. (ст. 147 КЗпПУ).

11.    Охорона  праці. (Глава ХІ КЗпПУ).

12.    Цивільна правоздатність фізичної особи (ст.25 ЦКУ

13.    Цивільна дієздатність фізичної особи. (ст.. 30 ЦКУ).

14.    Державна реєстрація юридичної особи. (ст. 89 ЦКУ).

15.    Поняття та предмет договору купівлі – продажу. (ст. 655- 656 ЦКУ).

16.    Поняття адміністративного правопорушення. (ст. 9 КУпАП).

17.    Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. (ст. 172-4 КУпАП).

18.    Неправомірне використання державного майна.(ст. 184-1 КУпАП).

19.    Порушення законодавства про державну таємницю. (ст. 212-2 КУпАП).

20.    Порушення права на інформацію та права на звернення. (ст. 212-3 КУпАП).

 

Питання на перевірку знань функціональних повноважень

(відділ з гуманітарних питань)

 

1.      Якими законодавчими актами керується у своїй діяльності  відділ з гуманітарних питань?

2.      Назвіть власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів сільських, селищних,  міських рад в сфері освіти (ст.32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3.      Назвіть власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері культури (ст..32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4.      Назвіть делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері освіти (ст..32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5.      Назвіть делеговані  повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері культури (ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

6.      Назвіть делеговані  повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері охорони здоров’я (ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

7.      Назвіть делеговані  повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері фізкультури та спорту (ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Продовження додатка 1

8.      Назвіть власні (самоврядні)  повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері соціального захисту населення  (ст. 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

9.      Назвіть делеговані  повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері соціального захисту населення  (ст. 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

10.    Перерахуйте основні функції відділу з гуманітарних питань у сфері туризму (Положення про відділ).

11.    Перерахуйте основні функції відділу з гуманітарних питань в сфері соціального захисту населення (Положення про відділ).

12.    Перерахуйте основні функції відділу з гуманітарних питань в сфері молодіжної політики (Положення про відділ).

13.    Перерахуйте основні функції відділу з гуманітарних питань в сфері спорту та фізичної культури населення (Положення про відділ).

14.    Перерахуйте основні функції відділу з гуманітарних питань в сфері культурно-масової роботи з населенням (Положення про відділ).

15.    Якою є мета діяльності відділу з гуманітарних питань (Положення про відділ).

16.    Перерахуйте основні права головного спеціаліста відділу з гуманітарних питань (Положення про відділ).

17.    Перерахуйте основні обов’язки головного спеціаліста відділу з гуманітарних питань  (Положення про відділ).

18.    Відділ управління та інші виконавчі органи сільської ради (ст.54 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

19.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Питання на перевірку знань функціональних повноважень

(бухгалтерія)

 

1.      Склад  бюджетного  законодавства.

2.      Критерії  розмежування  видатків  між  місцевими  бюджетами.

3       Бюджетний період.

4.      Визначення  класифікація термінів „Бюджет”  та „Бюджетна класифікація».

5.      Бюджетні призначення.

6.      Визначення основних термінів «Бюджетні асигнування» та «Бюджетні призначення».

7.      Визначення  термінів  „Кошторис  та  розпис  бюджету”.

8.      Звітність  про  виконання  місцевих  бюджетів.

9.      Види міжбюджетних трансфертів.

10.    Бюджетна  класифікація.

11.    Захищені видатки бюджету.

12.    Класифікація  доходів  бюджету.

13.    Резервний  фонд  бюджету.

14.    Складання  бюджетного  запиту.

15.    Дефіцит  та  профіцит  бюджету,  залишок  бюджетних  коштів.

Продовження додатка 1

16.    Порядок  закриття  рахунків  після  закінчення  бюджетного  періоду.

17.    Стадії  та  учасники  бюджетного  процесу.

18.    Позики  місцевим  бюджетам.

19.    Єдиний податок , порядок нарахування та строки сплати .

20.    Види  видатків  бюджетів.

 

 

Питання на перевірку знань основного програмного забезпечення для роботи з ПК

 

 1. Правила роботи за ПК.
 2. Операційна система Windows, функції, основи роботи.
 3. Робочий стіл Windows.
 4. Поняття «меню» при використанні різного ПЗ.
 5. Панель керування Windows.
 6. Що таке контекстне меню, способи виклику цього меню.
 7. Для чого призначена програма «Провідник».
 8. Правила пошуку документів.
 9. Створення ярликів, різниця між поняттям «ярлик» і «файл».
 10. Що таке розширення файла, навести приклади.
 11. Організація файлової системи, атрибути файла, використання інформації про файл.
 12. Структура  і розміщення файлів на запамятовуючих пристроях.
 13. Поняття про програмний комплекс MS Office.
 14. Робота в MS Word.
 15. Створення таблиць в MS Word.
 16. Робота в MS Excel.
 17. Робота з електронною поштою.
 18. Безпека при роботі з інформацією, захист від компютерних вірусів.
 19. Локальна мережа, призначення, функціонування.
 20. Друк і сканування документів, допоміжні засоби для цього.

 

 

 

 

 

 

   Секретар сільської ради                                           С.Н.Фецан

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту на

заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування

Золотниківської сільської ради

 

Зразок форми екзаменаційного білета

 

Золотниківська сільська  рада

 

Затверджую

Голова конкурсної комісії

______________ М.І.Данилишин

«___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

Екзаменаційний білет №

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

1.      Питання на перевірку знання Конституції України.

2.      Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3.      Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.      Питання „Про запобігання корпуції”.

5.      Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів  апарату сільської ради.

6.      Питання на перевірку знань програмного забезпечення для роботи з ПК.

 

 

 

       Секретар сільської ради                                         С.Н.Фецан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування конкурсною комісією Золотниківської сільської ради

 

від “07” травня  2021 р.

 

 

з.п.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна

сума балів

 

1.

Романська Оксана Ігорівна

головний спеціалісорт служби у справах дітей

VII

11

5

 

 

  

  Голова комісії           ______________                      ________________________

                                           (підпис)                                                ПІБ

                                                                                      

Заступник

голови комісії          ______________                      _________________________

                                           (підпис)                                                ПІБ

Секретар комісії     ______________                      ________________________

                                           (підпис)                                                ПІБ

 

Члени комісії        ______________                      ________________________

                                           (підпис)                                                ПІБ

                                 ______________                      _________________________

                                           (підпис)                                                ПІБ

                             

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь